Gå direkt till innehåll

Karta och tabell över salmonella hos katt

Infektion med salmonella är vanligt förekommande över hela världen. Sverige, Norge och Finland utgör ett undantag med låg förekomst. Antalet anmälda fall av salmonella hos katt varierar mellan åren.

Kartan visar varifrån veterinärer skickat in prover från katt till SVA (veterinärpraktikens adress) från och med 2010.

  • Observera att katternas hemvist kan vara en annan kommun, vanligtvis i regionen.
  • Du kan välja att se en kortare tidsperiod på kartan genom att markera tidsintervallet på stapeldiagrammet.

Se antalet påvisade fall/antalet undersökta fall i tabellformat.

Småfåglar ofta källa till smittan

Katter som har diarré eller verkar hängiga kan ha smittats vid kontakt med småfåglar. År 2018 visade sig ovanligt många katter vara infekterade med salmonella redan tidigt på året. Infektionerna ses annars ofta senare under senvinter/vårvinterperioden. Under samma period uppträder regelbundet utbrott av salmonella bland småfåglar som samlas vid fågelborden. Fåglarna smittas av sjuka fåglar som utsöndrar bakterier med avföringen. De sjuka fåglarna kan lätt fångas av kattor som riskerar att smittas.

Minska risken för smitta till människa

Salmonella kan också smitta till människa. Även för människor bedöms vilda fåglar och katter vara smittkällor för salmonella. Minska risken för smitta genom att noga tvätta händerna efter kontakt med fågelbord och katter.

Sidan granskades senast : 2019-12-09