Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Mycoplasma bovis

  Nöt-kalvar Nötkreatur

  Infektioner orsakade av Mycoplasma bovis (M. bovis) är av ökande betydelse i Sverige. I många länder har utvecklingen gått snabbt och bakterien är globalt sett en vanlig orsak till sjukdom. Symtom hos nötkreatur är lunginflammation, ledinflammation och juverinflammation. Förutom att bakterien M. bovis orsakar djurlidande och kostnader är den även naturligt resistent mot penicillin.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor som främst rör infektionssjukdomar.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Inkedkalv i ensambox. Foto: Emma Hurri

  M. bovis återintroducerades i Sverige 2011 då den diagnosticerades i tre besättningar i Skåne i samband med mastit och lunginflammation hos kalv. Sedan dess har sjukdomen spridit sig i landet och förekommer i hela Götaland. I en tankmjölksundersökning 2016 var 10 (0,3 procent) besättningar positiva för M. bovis i PCR-test.

  Tankmjölksundersökning upprepades vintern 2019 och 4,8 procent av besättningarna var positiva för antikroppar och inga besättningar var positiva med PCR-test. Det var stora regionala skillnader i andelen positiva besättningar, se karta.

  Förekomst av Mycoplasma bovis i Sverige.

  M. bovis har i Sverige framför allt orsakat sjukdom hos kalvar i ungnötsbesättningar, utbrott av lunginflammation kan ge stort lidande hos djuren. I Gård&Djurhälsans kalvpaket under 2021 analyserades 123 nässvabbprover från 85 olika besättningar i Luftvägspaket nöt, 20 procent av proverna var positiva för M. bovis.

  Provtagning och diagnostik

  Diagnosen Mycoplasma bovis kräver provtagning och analys på labb då symtomen inte är specifika. Man kan skicka in nässvabbar, blodprov, mjölk samt material från obduktion. Vid utredning av kalvsjukdom hos besättning ansluten till Gård&Djurhälsan används Kalvpaketsremiss (pdf) och för besättningar som EJ är anslutna används luftvägsinfektion-kalv_ungdjur-1.pdf (sva.se).

  Beställ SVA:s analyser

  Luftvägspaket nötkreatur (PCR)

  Mycoplasma bovis (PCR)

  Mastitpatogener (Strept. agalactiae, Staf. aureus och M. bovis) (PCR)

  Mycoplasma bovis, antikroppar i mjölk (ELISA)

  Mycoplasma bovis, antikroppar i serum (ELISA indirekt)

  Aktuell forskning

  Bromsa smittspridningen av Mycoplasma bovis och skydda fria besättningar - SVA

  Mycoplasma bovis - besättningsdiagnostik och epidemiologisk kunskap för att förebygga infektioner hos svenska nötkreatur - SVA

  MyMIC network - SVA

  Forskare:

  Emma Hurri 

  Ivana Rodriguez Ewerlöf 

  Anna Aspán  

  Stefan Widgren