Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Mycoplasma bovis

  Nöt-kalvar Nötkreatur

  Infektioner orsakade av Mycoplasma bovis (M. bovis) är av ökande betydelse i Sverige. I många länder har utvecklingen gått snabbt och bakterien är globalt sett en vanlig orsak till sjukdom. Symtom hos nötkreatur är lunginflammation, ledinflammation och juverinflammation. Förutom att bakterien M. bovis orsakar djurlidande och kostnader är den även naturligt resistent mot penicillin.

  Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som är veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor som främst rör infektionssjukdomar.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Förekomst av Mycoplasma bovis i Sverige.

  M. bovis har i Sverige framför allt orsakat sjukdom hos kalvar i ungnötsbesättningar, utbrott av lunginflammation kan ge stort lidande hos djuren. I Gård&Djurhälsans kalvpaket under 2021 analyserades 123 nässvabbprover från 85 olika besättningar i Luftvägspaket nöt, 20 procent av proverna var positiva för M. bovis.

  Tankmjölksundersökning upprepades vintern 2019 och 4,8 procent av besättningarna var positiva för antikroppar och inga besättningar var positiva med PCR-test. Det var stora regionala skillnader i andelen positiva besättningar, se karta.

  M. bovis har i Sverige framför allt orsakat sjukdom hos kalvar i ungnötsbesättningar, utbrott av lunginflammation kan ge stort lidande hos djuren. I Gård&Djurhälsans kalvpaket under 2021 analyserades 123 nässvabbprover från 85 olika besättningar i Luftvägspaket nöt, 20 procent av proverna var positiva för M. bovis.

  Smittvägar

  Inköp av djur är den vanligaste källan för spridning av Mycoplasma bovis mellan gårdar. Bakterien utsöndras i mjölk samt sekret från mun och nos. Överföring mellan djur sker via direktkontakt eller indirekt via inredning eller redskap, för kor sker överföring främst vid mjölkning. Alla arter av Mycoplasma är känsliga för värme och sol men kan överleva i sval, fuktig och proteinrik miljö i varierande långa perioder. De har isolerats från mjölk, tvättsvampar, halm, foder, gödsel, urin och dricksvatten. Förekomsten av asymtomatiska smittbärare är en anledning till att inköp av djur kan sprida smitta, djuren kan bära på bakterien utan att visa sjukdom. Därför rekommenderar vi att du alltid kontrollerar hälsostatus i besättningen som du ska köpa djur ifrån och testar de djur du vill köpa.

  Se denna korta film för mer information om smittvägar och skyddsåtgärder. 

  Biträdande statsveterinär Emma Hurri, SVA, förklarar hur Mycoplasma bovis sprids och hur man bäst skyddar sig.

  Om du är intresserad av att testa dina djur och ha koll på status i din besättning finns det ett provtagningsabonnemang för mjölkgårdar, kontakta Växa Sverige.

  Provtagning och diagnostik

  Diagnosen Mycoplasma bovis kräver provtagning och analys på labb då symtomen inte är specifika. Man kan skicka in nässvabbar, blodprov, mjölk samt material från obduktion. Vid utredning av kalvsjukdom hos besättning ansluten till Gård&Djurhälsan används Kalvpaketsremiss (pdf) och för besättningar som EJ är anslutna används luftvägsinfektion-kalv_ungdjur-1.pdf (sva.se).

  Om du är intresserad av att testa dina djur och ha koll på status i din besättning finns det ett provtagningsabonnemang för mjölkgårdar, kontakta Växa Sverige.

  Luftvägspaket nötkreatur (PCR)

  Mycoplasma bovis (PCR)

  Mastitpatogener (Strept. agalactiae, Staf. aureus och M. bovis) (PCR)

  Mycoplasma bovis, antikroppar i mjölk (ELISA)

  Mycoplasma bovis, antikroppar i serum (ELISA indirekt)

  Mastitpatogener (Strept. agalactiae, Staf. aureus och M. bovis) (PCR)

  Bromsa smittspridningen av Mycoplasma bovis och skydda fria besättningar - SVA

  Mycoplasma bovis - besättningsdiagnostik och epidemiologisk kunskap för att förebygga infektioner hos svenska nötkreatur - SVA

  MyMIC network - SVA

  Bromsa smittspridningen av Mycoplasma bovis och skydda fria besättningar - SVA

  Emma Hurri 

  Ivana Rodriguez Ewerlöf 

  Anna Aspán  

  Stefan Widgren 

  Anna Aspán  

  Stefan Widgren