Gå direkt till innehåll
Häst med långhårig man, med gräs i bakgrunden
Foto: iStock Photo

Fråga efter stor blodmask vid vårprov för häst

Senast uppdaterad : 2020-03-13

Nu närmar sig tiden för träckprovtagning inför sommarbetet. SVA vill därför påminna om att det är viktigt att undersöka hästar för stor blodmask, som är hästens viktigaste parasit.

Eftersom parasiten har ökat rekommenderar SVA att alla hästar undersöks för stor blodmask på våren.

Tidpunkten för träckprovtagning är viktig. Stor blodmask har en lång livscykel, och när parasiten påvisas i träckprov har hästen infekterats med larver i gräset minst 6–7 månader tidigare.

Det rekommenderas normalt inte att ta prov för stor blodmask på vintern, eftersom man då inte kan förvänta sig att vuxna äggproducerande maskar av stor blodmask finns i tarmen. Den optimala tiden för provtagning är på våren i april–maj.

Fler undersökningar ger färre onödiga avmaskningar

Flera av hästens parasiter har tyvärr blivit resistenta mot avmaskningsmedel, och för att hejda denna utveckling är det viktigt att avmaskningsmedel används restriktivt. Träckprovsundersökning för att bedöma behov av avmaskning resulterar i att färre avmaskningar utförs i onödan.

Förekomsten av stor blodmask har ökat

En svensk studie som nyligen publicerats av forskare på SLU, SVA och Veterinärinstitutet i Norge visar att förekomsten av stor blodmask har ökat i Sverige under de senaste tio åren. Det var dessutom inte någon skillnad i förekomst av stor blodmask mellan gårdar som avmaskade rutinmässigt och gårdar som använde sig av träckprov och inkluderade odling eller PCR för stor blodmask. Däremot var risken för stor blodmask större på gårdar som använde enbart ägg per gram (epg) som underlag för avmaskning.

Läs studien här

Ingen skillnad mellan kolik- och kontrollhästar

I en annan, ännu inte publicerad studie jämfördes parasitförekomsten mellan kolikhästar och kontrollhästar utan kolik vid en hästklinik. Resultaten visade att det inte fanns någon tydlig skillnad i förekomsten av stor blodmask mellan kolikhästar och kontrollhästar.

Eva Osterman Lind

Laboratorieveterinär

Foto: Göran Ekeberg/AddLight