Gå direkt till innehåll
Bilden visar värphöns. Foto: sVA
Värphöns. Foto: SVA

Newcastlesjuka hos värphöns i Västra Götalands län

Senast uppdaterad : 2018-10-24

Fågelsjukdomen newcastlesjuka har konstaterats på en gård med cirka 5 000 värphöns i Mölndals kommun, Västra Götalands län. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam sjukdom som drabbar fåglar. Sjukdomen är inte farlig för människor.

– Såväl fågelinfluensavirus som virus som orsakar newcastlesjuka cirkulerar med viss regelbundenhet hos vilda fåglar. För att undvika smittspridning till tamfåglar är det därför alltid viktigt att se till att direkta och indirekta kontakter mellan tamfåglar och vilda fåglar undvikes, säger Karin Åhl, smittskyddshandläggare vid Jordbruksverket.

På den smittade gården är det tillträdesförbud och där råder särskilda restriktioner, som innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till gården. Djuren kommer att avlivas och gården kommer att saneras. Jordbruksverket har inlett en smittskyddsutredning för att undersöka varifrån smittan kan ha kommit och om det finns risk för att smittan kan ha spridits vidare.

Skydds- och övervakningsområde kring den smittade gården

Jordbruksverket har beslutat att införa ett skyddsområde med tre kilometers radie kring gården och ett övervakningsområde med 10 kilometers radie. I skyddsområdet gäller bland annat följande restriktioner:

 • Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus.
 • Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.
 • Det är förbjudet att transportera levande fåglar (även burfåglar), kläckägg och fågelprodukter.
 • Det är förbjudet att ordna utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.

Även inom övervakningsområdet gäller förbud mot transporter och mot utställningar. Vissa fjäderfätransporter kan utföras efter tillstånd från Jordbruksverket.

Djurägare som misstänker newcastlesjuka ska kontakta veterinär

Newcastlesjuka är en anmälningspliktig sjukdom som lyder under epizootilagen. Kontakta alltid en veterinär om dina djur visar tecken på sjukdom. Alla som håller fjäderfä och andra fåglar uppmanas att vara extra vaksamma på sjukdomstecken.

Symtom på newcastlesjuka hos fjäderfä

 • Kraftigt sänkt äggproduktion.
 • Ägg utan skal (så kallade hinn- eller skinnägg).
 • Äggskal med pigmentförändringar.
 • Nedsatt allmäntillstånd.
 • Ökad dödlighet.
 • Hängande vingar, förlamade ben, vridning av nacken, kramper, cirkelgång (symtom från centrala nervsystemet).
 • Andningssvårigheter med eller utan hosta.
 • Diarré.

Hur sprids viruset?

Infektionen överförs framför allt genom direktkontakt mellan fåglar. Smitta sprids också med redskap, skor, kläder, fordon, damm och fjädrar. Virus som orsakar newcastlesjuka hos fjäderfä kan även cirkulera bland vilda fåglar, och vissa virustyper förknippas särskilt med utbrott av duvpest med kraftigt ökad dödlighet hos vilda duvor som följd. Under hösten har duvpest konstaterats i Varberg och ytterligare händelser med ökad dödlighet hos duvor, där duvpest kan misstänkas, har rapporterats till SVA från olika delar av Halland och Västra Götaland.

– Våra analyser visar att det virus som nu orsakat newcastlesjuka i en värphönsbesättning i Mölndal är besläktat med virus som normalt förknippas med utbrott av duvpest hos vilda duvor. Detta antyder att smittan spridits till värphönsen genom direkt eller indirekt kontakt med duvor, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt.

Mer information för journalister

Karl Ståhl

Statsepizootolog, professor

Foto: Göran Ekeberg/AddLight