Gå direkt till innehåll
Vita får i hage.
SVA har tagit fram nya analyspaket: ett nytt luftvägspaket för får samt två diarrépaket för kalv. Foto: Istock

Nya analyspaket för kalv och får

Sidan granskades senast : 2022-06-15

Tre nya paketanalyser finns nu att beställa från oss på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Vi har under året utvecklat kalvdiagnostiken med två diarrépaket och fårdiagnostiken med ett luftvägspaket.
- De nya analyspaketen har tagits fram efter önskemål och i samarbete med näringens veterinärer, utifrån deras behov, säger Erik Eriksson, huvudprocessägare för diagnostik och analysverksamheten vid SVA.

Kalvdiarrépaketen innehåller analyser för de vanligast förekommande diarrépatogenerna och innebär ett snabbt och träffsäkert svar på om kalven har drabbats av bovint coronavirus, Cryptosporidium parvum, E. coli K99 (F5) eller rotavirus.

  • Diarrépaket kalv 3 agens (Cryptosporidium parvum, coronavirus samt rotavirus) Läs mer om paketet här.
  • Diarrépaket kalv 4 agens (Cryptosporidium parvum, coronavirus, rotavirus samt E. coli F5(K99) Läs mer om paketet här.

Analyserna i diarrépaketen utförs på träckprover från sjuka kalvar eller tarminnehåll (bakre delen av tunntarmen) från obducerade djur.

Nedanstående tabell illustrerar vid vilken ålder som kalvar vanligtvis drabbas av diarré orsakade av de olika agens som ingår i paketen. Enterotoxinbildande E. coli, F5 (K99) ger diarré hos kalvar under den första levnadsveckan och då främst under de första 0–4 dagarna. För dessa unga kalvar ska ”Diarrépaket kalv 4 agens” användas. Vid påvisande av E. coli i provet kan även odling och resistensbestämning utföras från PCR-positiva prover.

Diarré ålder kalv
Olika diarréagens ger sjukdom vid olika ålder hos kalven. Bild: Anna Duse/SVA

Fårluftpaketet undersöker de vanligaste luftvägspatogenerna

Fårluftpaketet är ett enkelt och tillförlitligt sätt att undersöka får för de vanligaste luftvägspatogenerna. Inom loppet av fem arbetsdagar går det att få svar på om fåren har drabbats av Bibersteinia trehalosi, Mannhaemia haemolytica eller Mycoplasma ovipneumoniae. Läs mer om fårluftpaketet här.

Kontaktpersoner för journalister