Gå direkt till innehåll
Svart koltrast i träd.
Proverna och djuren som samlas in med hjälp av allmänheten bidrar till forskningen på SVA. Foto: Shutterstock

Nya blogginlägg: forskningsresultat om sjukdomar på vilda djur

Sidan granskades senast : 2023-06-05

Fallviltsövervakningen på SVA fyller 75 år i år. Det är ett av de äldsta övervakningsprogrammen i världen för sjukdomar hos vilda djur. Proverna och djuren som samlas in med hjälp av allmänheten bidrar till forskningen på SVA. I vår populärvetenskapliga blogg skriver vi nu om några av de senaste resultaten från våra projekt.

Sverige har sedan 1948 haft en systematisk övervakning av viltsjukdomar. I fallviltsundersövervakningen används döda djur som hittas av allmänheten i naturen eller trädgårdar. I fall som är intressanta, exempelvis då dödsorsaken är oklar kan efter rapportering och kontakt från SVA djuren skickas in för obduktion och vidare analys av prover. Proverna som samlas in används även i olika forskningsprojekt för särskilt allvarliga eller intressanta smittämnen eller sjukdomar. Ibland kan vi också be allmänheten om hjälp att samla in specifika prover till exempel spillning från räv eller rådjur.

Inga undersökta svenska fåglar drabbades av nilfeber eller usutuvirus 2022

Under 2022 påvisades inga fall av nilfebervirus eller usutuvirus i Sverige. Förekomsten av dessa virus bedöms som obefintlig eller mycket begränsad i landet.
Läs mer i blogginlägget här

Fler harar överlever harpest än tidigare trott

I en studie vid SVA undersöktes förekomsten av antikroppar mot bakterien som orsakar harpest hos harar och bisamråttor. Forskarna fann att mer än hälften av djuren hade exponerats för bakterien, men överlevt infektionen. Att många harar överlevt harpestsmitta förvånar forskarna eftersom harar tidigare misstänkts dö hastigt i blodförgiftning efter att de smittats av bakterien.
Läs mer i blogginlägget här

Gulknopp fortsätter drabba småfåglarna

Dödlighet under sommaren bland grönfinkar orsakas till stor del av sjukdomen gulknopp, där trikomonasparasiter ger en allvarlig svalginfektion och svältdöd. Det konstateras i en ny studie vid SVA. Forskarna uppmanar därför allmänheten att upphöra med matning av fåglar under ett sjukdomsutbrott.
Läs mer i blogginlägget här

Mängder av sillgrisslor dog av utmärgling

Under vintern 2021–2022 kom rapporter om mängder av döda och svaga sillgrisslor som drev iland längs den svenska västkusten. Efter undersökningar på SVA konstaterades att sillgrisslorna dött av svält utan tecken på underliggande sjukdom.
Läs mer i blogginlägget här

Papegojsjuka sällsynt bland svenska trädgårdsfåglar

En forskningsstudie vid SVA visar att endast två procent av de undersökta fåglarna bar på bakterien Chlamydia psittaci. Bakterien orsakar sjukdomen papegojsjuka som kan smitta mellan fågel och människa. Studien publicerades nyligen i tidskriften One Health.
Läs mer i blogginlägget här

 

Mer från SVA:s populärvetenskapliga blogg

Här samlar vi resultat från aktuell forskning på SVA, i ett kortare och lite enklare format. Ämnena kan variera, men veterinärmedicin och djurvälfärd står i fokus.
Länk till bloggen

 

Kontaktperson för journalister

Ellinor Spörndly-Nees

Forskare, viltveterinär

Porträttfoto på Ellinor Spörndly-Nees