Gå direkt till innehåll
Kalvar på grönbete.
SVA startar fyra nya forskningsprojekt på temat djur och klimatanpassning. Ett av projekten fokuserar på kalvar. Foto: Istock.

Nya forskningsprojekt – fokus på djur och klimatanpassning

Senast uppdaterad : 2020-04-16

Klimatförändringen påverkar flertalet djurslag och ökar behovet av att anpassa djurhållning och livsmedelsförsörjning. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har fått 1,5 miljoner kronor från SMHI för att starta fyra arbetsgrupper om klimatanpassning och djur.

Syftet med projekten är att främja myndigheters arbete med klimatanpassning och underlätta samverkan mellan myndigheter. På SVA startar fyra arbetsgrupper som ska pågå under 2020, dessa handlar om flodpärlmusslor, kalvar, foder respektive livsmedelsförsörjning. I grupperna samarbetar expertis från flera myndigheter och aktörer.

– När det kommer till klimatanpassning finns det väldigt mycket att göra för oss som arbetar med djur och natur. På SVA vill vi dra vårt strå till stacken och för att komma framåt behövs expertis från många områden, så det är nödvändigt att vi arbetar ihop med andra myndigheter och organisationer, säger Ann Albihn, laborator vid SVA, som leder projektet om livsmedelsförsörjning.

Stöd för flodpärlmusslan 

Ett projekt fokuserar på flodpärlmusslan, som idag klassas som starkt hotad. Erosioner vid kraftiga regn och uttorkning av vattenflöden är några anledningar till att deras livsmiljö försämras. Projektet Flodpärlmusslan-nätverk kring hoten mot arten och hur dessa bör hanteras ska försöka hitta vägar för att underlätta för arten och projektledare är Hampus Hällbom.

Kalvar och klimatanpassningar

Smittspridning av nya sjukdomar, värmestress, stallar för ett förändrat klimat och ändrad foderodling är några av de utmaningar och klimatanpassningar som djurhållningen inom lantbruket står inför. Projektet Ny klimatanpassad information för uppfödning av kalvar ska ta fram information för ökad kunskap, främst via webbplatsen www.kalvportalen.se. Projektledare är Emma Hurri.

Säker tillgång till foder

Projektet Foder – säker tillgång och kvalitet i bristsituationer ska analysera vad djurhållare och foderproducenter står inför i samband med klimatförändringen. Extremväder med torka och kraftiga regn, kan leda till brist på eller sämre foder, en längre vegetationsperiod och nya grödor kan leda till fler och nya skadedjur. Projektledare är Josefine Elving.

Livsmedelsförsörjning vid kris

Projektet Livsmedelsförsörjning – produktion och tillgång av animala livsmedel under en kris till följd av klimatförändring och extremväder ska kartlägga sårbarheter vid exempelvis långvarig torka, översvämning, skogsbrand eller storm detta kan leda till brist på foder, mediciner, drivmedel eller el. Projektet ska undersöka anpassningsbehov för producenter, och även föreslå hur produktionen kan bli säkrare under en kris. Projektledare är Ann Albihn.

Samarbeten med myndigheter och aktörer

De fyra arbetsgrupper som SVA leder drivs i samarbete med Livsmedelsverket, SLU Future Foods, Jordbruksverket, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, Växa Sverige, Hushållningssällskapet, Gård- & Djurhälsan med fler.

Foto: Göran Ekeberg/AddLight