Gå direkt till innehåll
Bilden visar två vargar.
Två vargar. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Skyddsjagad varg från Södertörn undersökt vid SVA

Sidan granskades senast : 2018-01-18

Undersökningen av den varg som avlivades under skyddsjakt på Södertörn är inte längre sekretessbelagd. Ärendet med den obducerade vargen polisanmäldes av SVA med anledning av att vargen hade en äldre avläkt skottskada. Förundersökningen är nu nedlagd och resultaten från obduktionen är därmed inte längre sekretessbelagda.

Den 10 januari fälldes en varg på Södertörn, söder om Stockholm. Beslutet att fälla vargen togs av Länsstyrelsen i Stockholm.

SVA:s undersökningar visar att vargen var en vuxen hona i medelgott hull som inte varit dräktig. Vargen var avlivad med ett skott genom bröstkorgen. Vid obduktionen sågs inga sjukliga förändringar förutom en äldre avläkt skottskada i ländryggen som påverkat de tre första ländkotorna som var delvis sammanväxta. Rutinmässiga parasitologiska undersökningar inom viltsjukdomsövervakningen pågår.

Bakgrund

Vargar som fälls under skyddsjakt sänds till SVA för undersökning och provtagning. Arbetet på SVA görs för löpande övervakning av hälsoläge och sjukdomar hos djur. SVA samlar också in prover för pågående och framtida forskning. SVA har inte del i besluten om det blir jakt på varg eller inte, utan är en veterinär expertmyndighet med laboratorier där undersökningar görs och forskning bedrivs.