Gå direkt till innehåll
Bilden visar huvudentrén till SVA.
Huvudentrén till SVA i Ultuna, Uppsala. Foto: Mikael Propst/SVA

SVA deltar i Totalförsvarsövning 2020

Sidan granskades senast : 2019-06-04

Nästa år genomförs den första totalförsvarsövningen på 30 år, TFÖ2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), som är en beredskapsmyndighet, kommer att ingå i övningen.

SVA är en expertmyndighet som samverkar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för att upprätthålla en effektiv sjukdomsövervakning, och förhindra att smittämnen sprids mellan djur och mellan djur och människor, samt säkra livsmedelsförsörjningen. SVA är också en del av det civila försvaret och därmed totalförsvaret. Ett led i uppbyggnadsarbetet av detta är att SVA:s personal deltar i totalförsvarsutbildningar, ett annat är deltagandet i TFÖ 2020.

Informationspåverkan och störningar

SVA kommer att prövas på olika sätt under TFÖ 2020. Målet är både praktiska och teoretiska moment. Att agera under informationspåverkan och störningar kommer att vara en viktig del.

SVA:s breda verksamhet med veterinärmedicinsk expertis inom virologi, parasitologi, bakteriologi, patologi, kemi och foder har stor betydelse i händelse av kris eller krig. Myndighetens satsning på forskning och ökad vetenskaplig specialistkompetens, liksom tillgång till egna laboratorier, är grunden för en effektiv beredskap för bekämpning av smittsamma infektionssjukdomar.

Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred och frihet är värden som måste skyddas och stärkas varje dag. Myndigheter, regioner och kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla oss som bor här.

Sverige utsätts för väpnat angrepp

Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp. Sverige kommer bland annat att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra, för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett väpnat angrepp. Hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter kommer att testas.

Stater och olika aktörer använder redan i dag vilseledande information för att försöka påverka våra värderingar och hur vi agerar. Syftet kan vara att minska svenskarnas motståndskraft och försvarsvilja. En del i allas vårt ansvar för totalförsvar är att kritiskt tolka uppgifter, vara vaksam och söka fakta från flera trovärdiga källor. SVA uppfattas i dag som en källa man kan lita på, och det är en roll som behöver behållas.