Gå direkt till innehåll
Fyra forskare vid SVA.
Forskarna Aleksija Neimane, Dolores Gavier-Widén, Karl Ståhl och Hyeyoung Kim arbetar vid SVA och forskar på afrikansk svinpest. Stefan Widgren saknas i bild. Foto: Mikael Propst/SVA

Två projekt om afrikansk svinpest får Formasmedel

Senast uppdaterad : 2020-12-02

Fem forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har fått pengar till forskning om den fruktade tamgris- och vildsvinssjukdomen afrikansk svinpest (ASF). Det är Dolores Gavier-Widén, koordinator, som tillsammans med Aleksija Neimane och Karl Ståhl får 2.999.628 kronor för att bedriva patobiologiska studier för en förbättrad sjukdomskontroll, samt Hyeyoung Kim, koordinator, som tillsammans med Stefan Widgren och Karl Ståhl får 3.933.102 kronor för att utveckla ett riskvärderingsverktyg.

Afrikansk svinpest har sedan 2007 etablerat sig i bland annat Kaukasus och Ryssland, och förekommer sedan 2014 även i ett flertal länder i EU. Ett utbrott av afrikansk svinpest i Sverige skulle få stor påverkan på djurhälsan och lönsamheten i den svenska grisproduktionen och det är därför nödvändigt att minska risken för ett eventuellt utbrott. En lärdom från andra länder i EU, som drabbats av afrikansk svinpest, är att det är viktigt att upptäcka smittan tidigt för att ha en möjlighet att effektivt bekämpa spridningen.

Inkluderar vildsvin och landskap

– Målet med det här projektet är att inkludera både vildsvinsstammen och landskapet i datormodeller för att förstå hur de påverkar risken för introduktion av afrikansk svinpest. Mer specifikt kommer vi att undersöka hur vildvinsstammens storlek och täthet, eventuella vägar och trafik, och förekomst av tamgrisbesättningar påverkar risken för introduktion och etablering av afrikansk svinpest. Vidare kommer vi att undersöka konsekvensen av introduktion. För att studera dessa frågeställningar kommer vi att utveckla metoder för att koppla samman geografisk och epidemiologisk information i datormodeller, säger Hyeyoung Kim.

– Att förebygga är bättre än att bota.

Titeln på hennes forskningsprojekt är ”Utveckling av ett verktyg för att mäta ASF-riskindex baserat på spatiotemporal heterogenitet hos värdpopulationen och landskap.” Resultaten från det här projektet kommer av vara användbara som beslutsunderlag för myndigheter, jägare och andra berörda aktörer. Projektet kommer att fokusera på introduktion av afrikansk svinpest i Sverige, men den utvecklade metodiken kommer att vara generell för att även vara användbar för andra liknande sjukdomar i andra områden. Projektet kommer att genomföras vid SVA tillsammans med Stefan Widgren och Karl Ståhl och pågår under fyra år med start under januari 2021.

Saknas kunskap om tidiga stadier

Det saknas kunskap om de tidiga stadierna av infektion av afrikansk svinpest och särskilt hur viruset beter sig hos vildsvin. De begränsande kunskaperna om sjukdomen hos vildsvin tyder på att man inte kan utesluta skillnader mellan vildsvin och tamgris. Dessutom kommer största delen av informationen om sjukdomsbilden från experimentella infektioner då det är mycket svårt att studera naturligt infekterade djur. Sjukdomsbilden i experiment kan dock vara annorlunda än vad man ser på gårdar eller i naturen. Målet med det andra projektet, som pågår under tre år med start under januari 2021, är att fylla dessa kunskapsluckor.

– Vi kommer att beskriva och jämföra djur-virusinteraktioner för ASF hos både tamgrisar och vildsvin, inklusive de tidiga stadierna av infektion. Vi kommer att utforska sjukdomsförloppet över tid, makro- och mikroskopiska vävnadsförändringar, hur viruset rör sig genom kroppen och utsöndras och hur immunsystemet reagerar på infektionen. Vi kommer också att undersöka i vilken utsträckning tamgrisar kan användas som experimentell modell för vildsvin. Vi kommer också att jämföra sjukdomsbilden hos experimentellt infekterade djur med den för naturliga infektioner. Detta hjälper oss att förstå hur väl experimentella infektioner återspeglar naturliga infektioner på gårdar och i naturen, säger Dolores Gavier-Widén.

– Slutligen kommer vi att presentera hur dessa resultat påverkar vaccinutvecklingen och vår förståelse av ASF-epidemiologin, vilket i slutändan behövs för en effektiv sjukdomskontroll.

Förutom SVA deltar The Pirbright Institute (TPI) och APHA, båda England, och ANSES, Frankrike.

Båda forskningsprojekten finansieras av Formas. Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling, som finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar.