Gå direkt till innehåll

Virusabort som kan ge neurologisk sjukdom på hästar

Sidan granskades senast : 2016-11-25

Under november 2016 har virusabort konstaterats på hästar på tre gårdar i Östergötlands län. Sammanlagt sju hästar på två av gårdarna har uppvisat neurologiska symptom och två av dessa har avlivats.

Virusabort är en sjukdom som orsakas av hästens herpesvirus typ 1, EHV-1, och drabbar endast hästdjur. Det är ett luftburet virus, på korta avstånd, och sprids också genom direkt kontakt eller indirekt via kontaminerade föremål eller personer. Virusabort ger oftast luftvägsinfektion med feber och snuva, eller feber och svullna ben, men kan också orsaka att dräktiga ston får missfall. I sällsynta fall ger viruset neurologiska symptom med inflammation i hjärnans och ryggmärgens blodkärl. Hästen blir då ostadig på bakbenen, svansen blir slapp och hästen får svårt att kissa. I allvarliga fall blir den liggande utan att kunna resa sig. Prognosen för att bli återställd då är dålig, och liggande hästar brukar avlivas av djurskyddsskäl.

Sjukdomen är annars i regel självläkande. Det finns ingen behandling med bevisad effekt mot viruset. Tf statsveterinär Gittan Gröndahl, SVA,  ger följande allmänna råd:

  1. Kontakta veterinär för undersökning och provtagning när hästar är sjuka. Feber, snuva, svullna ben, kastning, missfall (kastning) eller vinglighet bör föranleda isolering och veterinärkontakt. Utan provtagning kan virusabort inte skiljas från andra sjukdomar.
  2. Isolera stall där det finns hästar med symptom på sjukdom (3 veckor).
  3. Dräktiga ston bör hållas åtskilda från tävlande hästar och inte utsättas för stress. Nya hästar bör hållas i karantän. Det finns vaccin mot EHV-1, som ger en viss skyddande effekt mot luftvägsformen och abortformen, men även vaccinerade hästar kan bli sjuka.

Viruset som orsakar virusabort förekommer ständigt i landet. Virusabort med kastning eller neurologiska symptom tillhör anmälningspliktiga djursjukdomar. Mellan 4-22 besättningar med ett eller flera fall av kastning har anmälts i landet årligen de senaste åren. Därtill kommer fall som inte fått rätt diagnos eller inte anmälts, och ett antal fall med enbart feber eller luftvägsymptom, eftersom dessa inte registreras centralt idag. SVA diagnosticerar EHV-1 hos hästar på uppemot ett 50-tal gårdar per år, inklusive hästar med enbart feber eller luftvägssymptom.

- Endast enstaka fall av nervpåverkan har rapporterats i landet tidigare, så det är anmärkningsvärt att det nu skett två utbrott där flera hästar fått neurologisk påverkan, säger Gittan Gröndahl. SVA kommer att fortsatt övervaka situationen.