Gå direkt till innehåll

Canine Coronavirus (CCV), Hundens Coronavirus

Hundens Coronavirus (CCV)

Hund

Hundens Coronavirus (CCV) är orsak till sporadiska utbrott av tarminfektion hos hundar. Infektionen påvisades första gången i Tyskland 1971 och har sedan dess konstaterats i Europa, USA, Thailand och Australien. Infekterade hundar får symtom från magtarmkanalen i form av kräkningar och diarré.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

CCV tillhör familjen Coronavirus och är liksom andra höljebärande virus känslig för värme och de flesta desinfektionsmedel. 

Smittspridning

Hundar i alla åldrar är känsliga för Coronavirus, dock är valpar mer mottagliga för infektionen och får också oftast svårare symtom. Smittspridningen sker via smittad avföring till nos. Virus i avföring är den huvudsakliga smittkällan. De flesta sjuka hundar utsöndrar Coronavirus i avföringen sex till nio dagar, men hos valpar kan utsöndringen ske under längre tid.

Inom två dagar efter att hunden utsatts för smitta kan Coronavirus påvisas i tarmen. Produktion av lokala antikroppar i tarmen anses hindra virus från att sprida sig från tarmen till andra inre organ och minskar också utsöndringen av virus i avföringen.

Symtom

Inkubationstiden är kort. Infektionen börjar med kräkningar och diarré en till tre dagar efter smittotillfället. Infektionen är mycket smittsam och sprids snabbt till andra hundar. Avföringen blir lös till vattnig, det är ovanligt med blod i avföringen men kan ibland förekomma. Valpar blir fort uttorkade och behöver ibland veterinärvård med vätskeersättning. Infektionen ger i allmänhet ej feber.

Diarrén varar oftast några dagar upp till en vecka men kan pågå flera veckor.

Dödligheten av infektion orsakad av enbart Coronavirus är låg, men dödsfall har rapporterats speciellt hos valpar.

Valpar och vuxna hundar blir immuna mot infektion med Coronavirus efter genomgången infektion. Hur länge immuniteten kvarstår är dock okänt.

Diagnos

Diagnos kan inte enbart ställas på kliniska symtom utan laboratorieanalys krävs. Det bästa sättet att diagnostisera akut sjuka hundar är att undersöka avföring med PCR-analys. Lite avföring skickas då in till SVA, Virologisk diagnostik, i ett sterilt rör eller burk. Hos hundar som tillfrisknat kan antikroppar påvisas i serum eller helblod (denna analys utförs inte på SVA).

Profylax

Det bästa och enda sättet att skydda sin hund är att undvika kontakt med sjuka hundar och deras avföring.

Virus dödas av de flesta desinfektionsmedel som finns i fackhandeln, till exempel Virkon.

Då Coronavirus är väldigt smittsamt är det svårt att kontrollera infektionen när den väl brutit ut.

Vaccin saknas. 

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2019-12-07