Gå direkt till innehåll

Rävskabb hos katt

Sarcoptes scaebei

Katt

Sarkoptesinfektion hos katt kan orsaka hudbesvär med klåda men är ovanligt.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Skabbkvalstren

Sarcoptes scabiei är ett kvalster och tillhör, liksom fästingarna, spindeldjuren. Skabbkvalstren är 0,2-0,45 millimeter långa och 0,2-0,35 millimeter breda. Med sin något tillplattade kropp och korta ben liknar de en sköldpadda. Kvalstret lever huvudsakligen i hudens översta cellskikt, väl gömt och skyddat mot yttervärlden. I huden gräver skabbkvalstret gångar i vilka honan lägger tre till fyra ägg per dag under sin levnad, vilken är två till fyra veckor. Äggen kläcks efter några dagar till larver, som via två olika nymfstadier blir vuxna och könsmogna. Hela utvecklingen i huden tar omkring två veckor.

Sjukdomen kallas i Skandinavien ofta rävskabb, på grund av att sjukdomen spreds från vilda infekterade rödrävar till hundar med början från mitten av 1970-talet. Före det hade sjukdomen inte på mycket länge funnits här, varken bland rödrävar eller bland hundar.

Under senare år har vi uppmärksammat att också katter kan smittas av sarkopteskvalstret från räv och hund. Dåliga sanitära förhållanden och många katter på liten yta gynnar smittspridning. Smittan hos katterna ger emellertid inte alltid upphov till tydliga skabbsymtom. SVA har utvecklat en blodprovsundersökning som påvisar antikroppar mot Sarcoptes scabiei, motsvarande det som finns för hund. Diagnosen kan också ställas genom skrapprover. Det finns inget läkemedel registrerat och godkänt till katt mot sarkoptesinfektion men exempelvis är substanserna selamektin och moxidektin effektiva.

Den variant av Sarcoptes scabiei som infekterar räv kan ge kortvariga besvär hos människor, så kallad skenskabb. Kvalstret kan inte fortleva och föröka sig på de värddjur som är främmande för dem. Dock har skabbkvalstret från räv framgångsrikt smittat flera andra vilda djur i Sverige, till exempel varg, lo och mård.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din katt. Om din katt är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara. 

Hitta på denna sida