Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Anna Aspán Fil Dr, docent anna.aspan@sva.se 018-67 42 52

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

ANSES; DTU-VET; APHA

CVI-WUR

samt EVIRA

Finansiär

CoVetLab

Start/avslut

2016 - 2018

Förbättrad diganostik för <i>Mycoplasma bovis</i>-infektion hos nötkreatur

Projektbeskrivning

Mycoplasma bovis, en sjukdomsframkallande bakterie som drabbar nötkreatur, har olika kliniska presentationer (luftvägssymptom, mastit och / eller artrit); olika klinik verkar vara olika dominant i olika europeiska länder. Ekonomiska och sociala konsekvenser av sjukdommen är betydande. Det finns idag inget kommersiellt vaccin, och en ökad förekomst av antibiotikaresistens (AMR) har rapporterats, vilket gör att sjukdomen är att kontrollera. Brist på standardiserad diagnostiska-, typnings- och antibiotikakänslighets-testmetoder gör epidemiologiska jämförelser svåra inom och mellan länder svåra. I projektet kommer en panel av isolat att upprättas och användas för att utvärdera nuvarande diagnostiska metoder och typningsmetoder. Data kommer att jämföras med helgenomsekvensering av utvalda stammar. Information om in-silico genotyper och AMR-kopplade polymorfismer och rekommenderad diagnostisk och typningsmetoder kommer att erhållas.

Sidan granskades senast : 2019-01-02