Gå direkt till innehåll

FULL_FORCE – ett One Health EJP-projekt

Att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika, blir resistenta, är ett allvarligt och växande problem både i Sverige och i resten av världen. I syfte att undersöka spridningen av antibiotikaresistens ska projektet FULL_FORCE introducera och harmonisera användningen av SMRT-teknik vid myndigheter och institut inom EU.

FULL_FORCE – Full-length sequencing for an enhanced EFFORT to map and understand drivers and reservoirs of antimicrobial resistance – ska introducera och harmonisera användningen av Single Molecule Real Time-sekvensering (SMRT) vid europeiska myndigheter och institut.

Det speciella med SMRT-sekvensering är att det går att avläsa mycket längre DNA-fragment än i tidigare generationer av sekvenseringsmetoder. Det är bland annat möjligt att studera DNA-fragment som kan överföras mellan bakterier, exempelvis plasmider.

Generna som ger resistens sitter ofta på plasmider och andra genetiska element, så kallade MGE (Mobile Genetic Element). Eftersom en MGE är rörlig kan den sprida sig både mellan bakterier av samma art och mellan olika bakteriearter. Studierna av plasmider och MGE ska öka kunskaperna om förekomst och spridning av antibiotikaresistenta bakterier.

FULL_FORCE utvärderar SMRT-metoden i flera mindre, riktade studier genom att använda antibiotikaresistenta bakterier som har samlats in i de nationella övervakningsprogrammen och i överlappande, tidigare forskningsprojekt. Studierna kombineras med matematisk modellering för att försöka visa hur spridningen av antibiotikaresistens ser ut, i och mellan olika sektorer och länder.

Total budget på 30 miljoner kronor

Projektet har en total budget på cirka 30 miljoner kronor, varav SVA:s andel är drygt 2 miljoner.

Nitton institutioner från tretton länder ingår i FULL_FORCE. SVA och Folkhälsomyndigheten är svenska deltagare i projektet.

Projektet leds av Pieter-Jan Ceyssens vid Sciensano i Belgien. Från SVA deltar Mattias Myrenås, Robert Söderlund, Emma Östlund och Stefan Widgren.

Projektinformation

Finansiärer:
One Health European Joint Programme, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, samt anslag.

Tidsperiod:
2020–2023.

Kontaktperson på SVA

Oskar Nilsson

Antibiotikaexpert, laboratorieveterinär

Foto: Göran Ekeberg/Add Light

Sidan granskades senast : 2023-10-20