Gå direkt till innehåll

MeME – ett One Health EJP-projekt

Rävens dvärgbandmask är en parasit som förekommer i stora delar av Europa, inklusive i Sverige. Det är en zoonos som kan smitta till hund, katt och i sällsynta fall människa. MeME-projektets syfte är att förbättra diagnostiken för att kunna upptäcka och kontrollera sjukdomarna cystisk och alveolär echinokockos.

Projektet MeME – Multi-centre study on Echinococcus multilocularis and E. granulosus s.l. in Europe: development and harmonization of diagnostic methods in animals and humans – ska utveckla, testa och verifiera, samt harmonisera metoder för att upptäcka och artbestämma echinokocker, specifikt rävens (Echinococcus multilocularis) och hundens dvärgbandmask (Echinococcus granulosus).

SVA:s roll i projektet är att hjälpa andra laboratorier att införa en metod för att hitta rävens dvärgbandmask i rävträck. Metoden utvecklades av SVA inför den utökade övervakningen av rävens dvärgbandmask som gjordes i Sverige 2012.

Metoden testas och verifieras i projektet genom att SVA organiserar en provningsjämförelse för de laboratorier som deltar.

Elva institut i tio länder

Projektet har en budget på knappt 2 miljoner, varav 44 procent finansieras av EU och 56 procent av SVA. Totalt ingår elva institut i tio länder.

Projektet leds av Adriano Casulli vid Istituto Superiore di Sanità i Rom, Italien. Från SVA deltar Mats Isaksson och Annie Persson.

Projektinformation

Finansiär:

One Health European Joint Programme och SVA.

Tidsperiod:

2020–2022.

Kontaktperson

Karin Artursson

VMD, forskare, adjungerad professor

Photo: Göran Ekeberg/AddLight

Sidan granskades senast : 2023-06-08