Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Skydda antibiotikan

Antibiotika är en förutsättning för behandling av svåra sjukdomar och räddar liv, både på djur och människor. Samtidigt ökar antibiotikaresistensen. Genom att bara använda antibiotika när det gör nytta kan vi bidra till att den fungerar även i framtiden. Myndigheter och organisationer gör en gemensam sak för att öka kunskapen om hur vi kan skydda antibiotikan.

Människors val i vardagen kan bidra till att antibiotika kan användas även i framtiden. Det handlar om att med enkla medel förebygga infektioner, använda antibiotika klokt och bidra till att den inte sprids i miljön.

Tre angelägna budskap är:

  • Tvätta händerna för att undvika smitta
  • Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta
  • Lämna in överbliven antibiotika på apoteket, istället för att använda eller slänga den.

Läs mer hos andra

Skydda antibiotikan

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls