Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Kamelkoppor

Kamelkoppor är en akut hudsjukdom som orsakas av infektion med poxvirus. Den förekommer hos kameler över hela världen men diagnosen har inte ställts på svenska djur. Enstaka fall där kamelkoppor har överförts till människa har rapporterats.

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Andra namn: Camelpox. I många länder finns lokala namn på sjukdomen.

Förekomst

Kamelkoppor är vanligt förekommande hos både dromedarer och tvåpuckliga kameler i många länder och har visats efter experimentell infektion även hos sydamerikanska kameldjur. Det är framför allt unga djur som drabbas. Diagnosen har inte ställts på svenska kameldjur.

Symtom

På näsborrar, ögonlock samt mun- och nässlemhinna uppstår blemmor, blåsor, pustler med nedsänkt centrum, krustor (sårskorpor). Sekundära hudinfektioner med bakterier eller svamp kan komplicera förloppet. Svullnad av läppar och hela huvudet kan förekomma. Hudlesionerna läker av på fyra till sex veckor.
I svåra fall kan generell infektion ses med feber, diarré, fodervägran och hudlesioner över hela kroppen. Luftvägarna kan vara involverade. Aborter kan förekomma. Dödligheten kan vara 30 procent.

Differentialdiagnoser

Orf (parapoxvirus) och vårtor (papillomvirus).

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

poxvirus Orthopoxvirus cameli

Infektionsport:

små sår, aerosol från luftvägar, via bitande insekter.

Spridning:

Infektionen kan spridas lokalt i huden eller systemiskt i kroppen med sekundär viremi och hudinfektion. Regnigt väder och väta kan ge svårare sjukdomsbild och utbrott.

Smittvägar:

Direkt kontakt med smittade djur och indirekt kontakt med kontaminerade föremål.

Immunitet: 

Livslång efter genomgången infektion. Cellmedierad immunitet är viktigare än cirkulerande antikroppar. Kronisk infektion kan uppkomma hos individer med dåligt immunförsvar.

Överlevnad:

Poxvirus kan överleva under längre tid (många år) i till exempel intorkat sekret och i sårskorpor.

Inkubationstid:

9-13 dagar

Provtagning och diagnostik

Diagnosen ställs på kliniska symtom.
Det går att verifiera diagnosen genom att påvisa poxvirus i sårskorpor (krustor). Dessa skickas i ett torrt mjölkrör till SVA för virologisk undersökning med elektronmikroskopi eller PCR-metod. Det finns inte någon testmetod på SVA för att påvisa antikroppar och kontrollera frihet från poxvirus.
Sjukdomen är anmälningspliktig.

Behandling och profylax

Skilj smittade djur från de andra. Kontrollera att smittade djur kan äta och dricka.
Ingen specifik behandling mot poxvirus finns. Vid sekundära hudinfektioner kan antibiotikasalva vara aktuellt. I många länder används traditionell behandling mot kamelkoppor.
Inget vaccin finns tillgängligt.
Undvik att köpa (eller låna) in livdjur. Inköpta djur bör stå i karantän minst fyra veckor.
Erbjud gårdens egna stövlar och overaller till veterinärer, klippare och besökare från gårdar med får, getter, kameldjur.

Referenser

Fowler ME: Medicine and surgery of camelids. 3rd ed, 2010, s 183-185Wiley-Blackwell.

Wernery & Kaaden: Infectious diseases in camelids. 2nd ed. 2002, s 176-187. Blackwell science, Germany.

Köhler-Rollefson, Mundy, Mathias: A field manual of camel diseases. League for Pastoral Peoples 2001, s 78-80.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls