Gå direkt till innehåll

Campylobacterios som zoonos

Campylobacterios

Fjäderfä

Campylobacter överförs till människa främst via förorenade livsmedel och vatten, men också genom direktkontakt med smittbärande djur. Bakterien förekommer normalt i tarmkanalen hos ett flertal varmblodiga djurarter och fåglar. 

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Ja

Förekomst 

Infektion med Campylobacter förekommer i hela världen. Det är den vanligaste bakteriella orsaken till tarmsjukdom hos människa i Sverige. I Sverige har ett övervakningsprogram för Campylobacter hos slaktkyckling bedrivits sedan 1991. Andelen smittade slaktkycklingsflockar har minskat från cirka 20 procent 2002 till 15,2 procent 2016.

Campylobakterios hos människa är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Campylobacterförekomst hos slaktkyckling är anmälningspliktig.

Sjukdomsstatistik

Under 2016 ökade antalet människor i Sverige som insjuknat i campylobacterinfektion kraftigt, och totalt rapporterades över 11 000 fall. De senaste åren har annars mellan cirka 8 000 och 9 500 fall rapporterats årligen. Mörkertalet är stort och det verkliga antalet bedöms vara mer än tio gånger fler. Under 2016 rapporterades över 60 procent av dem som insjuknade vara smittade i Sverige, medan övriga är utlandsresenärer som smittats till exempel under semester i Europa eller Sydostasien. 

Fakta om campylobakterios

Smittämne

Bakterien Campylobacter. Flera arter förekommer men Campylobacter jejuni och Campylobacter coli är vanligast.

Symtom hos människa

Akuta symtom: Diarré, kräkningar, buksmärtor, feber och illamående. Komplikationer och följdsjukdomar förekommer, såsom irritabel tarm, reaktiv artrit, Guillain-Barrés syndrom.  

Inkubationstid

1–3 dygn (1–10 dygn).

Mottaglighet

Alla är i princip mottagliga.

Smittkälla

Livsmedel, djur och förorenat vatten.

Smittsätt

Intag av campylobactersmittad föda eller vatten, eller direktkontakt med campylobactersmittat djur.

Kontroll

Undvik vatten av tveksam kvalitet och opastöriserad mjölk. Upphetta (stek, koka, grilla) kyckling och annat fjäderfäkött noga innan förtäring. Håll god hygien av livsmedel, i synnerhet fjäderfäkött. Rengör använda köksredskap noggrant.

Hitta på denna sida