Gå direkt till innehåll

Eel Virus European X (EVEX) hos fisk

Fisk

Sjukdomen drabbar ål och regnbåge och påvisades första gången i USA på europeisk ål (Anguilla anguilla) importerad från Frankrike.

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst

Viruset förekommer i Asien och flera europeiska länder och har också isolerats i en svensk karantän på ål importerad från Frankrike. Norden inklusive Sverige anses än så länge vara fria från sjukdomen.

Symtom

Fisken uppvisar blödningar i hud, fenbaser, muskulatur och njure samt anemi. Virus har isolerats från symptomfria djur. I lever kan ibland vita områden (celldöd) ses, men inga specifika organförändringar har iakttagits på ål. Vid experimentell infektion på regnbåge uppträder patologiska förändringar liknande de som ses vid infektionen infektiös hematopoietisk nekros (IHN), till exempel blödningar i njuren. Dödligheten ökar med vattentemperaturen.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Eel Virus European X orsakas av ett rhabdovirus.

Infektionsport:

-

Spridning i djuret:

Systemisk.

Smittvägar:

Via vatten, närkontakt.

Överlevnad:

Okänd.

Provtagning och diagnostik

Ta kontakt med diagnosticerande labb och informera att prov kommer innan provtagning genomförs.

För diagnos skickar du in antingen:

  • levande eller nydöd fisk
  • eller aseptiskt prov från njure och mjälte, placerat i virusmedium för transport.

Virusprovet odlas på levande fiskceller och förekomst av virus indikeras av celldöd (CPE). Preliminärt svar om trolig virusförekomst kan erhållas inom tre till nio dagar medan slutsvar tar tre veckor.

Behandling, sanering, profylax och restriktioner

Någon verksam terapi mot sjukdomen finns inte.

I förebyggande syfte är alltid god djurhållning och hygien de viktigaste faktorerna tillsammans med separat hållning av djurgrupper. Nyinköpta fiskar skall hållas i karantän och eventuellt provtas för att säkra sjukdomsfrihet.

Vid misstanke på förekomst av sjukdomen ska länsveterinär eller Jordbruksverket informeras

Observera risken att sprida infektionen, all utrustning som varit i kontakt med fisken eller fiskodlingen ska saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling bör utföras samma dag.

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2019-12-13