Gå direkt till innehåll

Giardia intestinalis

Hund

Giardia intestinalis (före detta G. lamblia, G. duodenalis) är en vanligt förekommande encellig parasit som lever på tarmslemhinnan och kan hindra tarmens normala funktion.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Ja

Förekomst och smittvägar

Cystor av Giardia avges med avföringen från infekterad hund. Dessa cystor är mycket tåliga, bland annat är de resistenta mot flera desinfektionsmedel. De överlever flera månader i fuktigt och sval miljö men är känsliga för värme och uttorkning. Smitta mellan hundar kan spridas via infekterat vatten eller föda men ännu vanligare är förmodligen att smitta tas upp från närmiljön eller från en annan hund.

Giardia är en vanligt förekommande parasit, speciellt hos valpar. Cirka 25–30 procent av friska valpar utskiljer Giardia. I vilken ut¬sträckning smittade hundar kan överföra smitta till människa är omdiskuterat. Giardia intestinalis indelas i olika så kallade genotyper eller assemblages där hund oftast har de hundspecifika typerna som inte är zoonotiska, C och D.

Genotyp/assemblage

Värddjur

A människa, däggdjur
B människa, däggdjur
C/D hund
E idisslare, häst
F katt
G gnagare

Symtom

Giardia förekommer både hos friska och sjuka djur. Symtom visar sig framför allt i form av intermittent diarré och viktminskning, framför allt hos unga individer i uppfödningsmiljöer där djurtätheten är hög. Parasiten uppträder ofta som en opportunist, det vill säga symtom kan uppträda i samband med stress, plötsliga foderbyten eller tarmstörningar av andra orsaker.

Diagnos och behandling

Genom träckprovsundersökning kan cystor av Giardia påvisas.

Vid SVA diagnostiseras Giardia framför allt med hjälp av immunofluorescens-teknik som ger säker och snabb diagnos.

Djur som uppvisar symtom i samband med Giardia-infektion brukar behandlas. Exempel på behandling är fenbendazol i 5-7 dagar. Probiotika samtidigt har visats kunna ha en positiv effekt. De sjuka djuren bör isoleras från friska. Det är en fördel om man schamponerar pälsen i samband med behandling så att eventuella cystor avlägsnas. Behandling bör följas upp med förnyad träckprovsundersökning, förslagsvis 14 dagar efter avslutad behandling. Emellanåt måste djuret behandlas upprepade gånger. Om symtom kvarstår efter behandlingens slut kan det vara idé att provta redan efter en vecka för att bedöma om djuret måste behandlas på nytt.

Eftersom cystorna kan överleva länge i miljön rekommenderas att man i samband med behandling även sanerar miljön i de fall man har återkommande problem med Giardia.

Exempel på åtgärder vid sanering

Observera att i grupper av hundar, till exempel i en uppfödning, krävs mer rigorösa saneringsåtgärder än i hem med enstaka individer.

  • Behandling + schamponering av de aktuella djuren
  • Rengör ytor noggrant så att alla rester av avföring avlägsnas. Låt torka.
  • Tvätta textilier, till exempel liggunderlag och filtar i tvättmaskin och låt torka ordentligt.
  • Diska mat- och vattenskålar i diskmaskin, låt torka.
  • Avlägsna avföring så ofta det är möjligt.
  • Ångtvätt (100 grader i en minut) med efterföljande noggrann torkning kan avdöda smitta. Golvvärme och bastu kan användas för att torka sådant som inte kan tvättas i maskin.
  • Desinfektionsmedel som kan användas för ytor när de är rengjorda och torra är Klorin och Virkon.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din hund. Om din hund är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.  

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2020-02-24