Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Infektiös pankreasnekros (IPN)

Infektiös pankreasnekros är en virussjukdom som angriper laxfiskar. Sjukdomen delas in i ett antal genogrupper. Genogrupp 2 (tidigare serotyp ab) är anmälningspliktig och övriga genogrupper ingår i epizootilagstiftningen.

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Ja
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Sjukdomen är vanligt förekommande i hela Europa, inklusive våra grannländer och orsakar stora problem och höga kostnader i sättfiskodlingar. IPN genogrupp 2 finns i svensk kustzon och genogrupp 5 (tidigare serotyp sp) har påvisats några gånger.

Symtom

Sjukdomen ger sig vanligen till känna i form av plötslig dödlighet bland fiskyngel. Beroende på genogrupp och fiskart kan dödligheten variera mellan 10-90 procent. Fisken uppvisar yttre symtom som mörkfärgning av huden och svullen buk. Häftiga korkskruvsliknande simrörelser är karakteristiskt. Öppnar man fisken ser man ofta blödningar i bukfett och inre organ. Mag-/tarmkanalen kan vara fylld med ett vattnigt sekret. Fiskar som överlevt infektionen blir vanligen symtomfria smittbärare.

Smittämne

IPN orsakas av ett Aquabirnavirus och förekommer i minst sju genogrupper. I Sverige förekommer den milda varianten genogrupp 2 i kustzon samt en udda variant av genogrupp 6 av okänd patogenicitet som påvisats på vildfisk från Vänern. Den hittills kända mest aggressiva varianten IPN genogrupp 5 har påvisats i Sverige vid några få tillfällen. Viruset angriper alla laxfiskar men icke laxfiskar som ål och gädda kan också infekteras. Viruset är mycket motståndskraftigt och överlever i både söt- och saltvatten, tål frysning i månader och intorkning i veckor.

Smittvägar

Sjukdomen kan överföras både mellan fiskar (horisontell överföring)  och från föräldradjur till avkomma (vertikal överföring). Många fiskarter kan infekteras subkliniskt och därmed medverka till spridning av virus. Dessutom kan musslor, snäckor och kräftdjur samt predatorer som fåglar och fiskande däggdjur agera vektorer för smittan.

Diagnos

För att diagnostisera sjukdomen tas virusprov från njure, mjälte och hjärta eller hjärna. Någon effektiv behandling finns inte men försök att framställa vaccin pågår.

Om du misstänker sjukdomen

Fall av IPN genogrupp 2 är anmälningspliktiga och medför restriktioner enligt Jordbruksverkets beslut. Övriga genogrupper hanteras enligt epizootilagstiftningen. Vid misstanke på förekomst av denna sjukdom ska länsveterinär eller Jordbruksverket informeras. Prover skickas till SVA, sektionen för fisk. Skriv vilken sjukdom du misstänker och informera laboratoriet i förväg om att prov kommer. Observera smittrisken, all utrustning som varit i kontakt med fisken eller fiskodlingen ska saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling får utföras samma dag. I veterinära författningshandboken kan du läsa mer om den lagstiftning som gäller vid epizootisjukdomar.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls