Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Aktinos/strålsvamp hos får

Aktinos förekommer oftast sporadiskt i Sverige. Aktinos ger bölder främst i huvudregionen, ofta på läpparna.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Aktinos uppträder oftast som enstaka fall, men utbrott med hög morbiditet finns beskrivna. I vissa besättningar kan upp till 25 procent av fåren drabbas. Smitta mellan nöt och får kan sannolikt förekomma. Det är oklart om får kan drabbas av benaktinos (Actinomyces bovis).

Symtom

Aktinos hos får orsakas av Actinobacillus lignieresii och ger upphov till multipla välavgränsade bölder (1-5 cm i diameter) i munhåla, på läppar och huvudets mjukdelar. Det finns även beskrivet att tungan kan drabbas. Bölderna ger upphov till svälj- och tuggningssvårigheter. Fåren kan salivera rikligt och magra av. Bakterien kan också spridas till lungorna vilket kan ge symtom på lunginflammation. Bölderna innehåller ett typiskt grönaktigt segflytande var.

Differentialdiagnoser

Andra sjukdomar som kan ge bölder, till exempel böldsjuka/pseudotuberkulos.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Actinobacillus lignieresii, en gramnegativ stav.

Infektionsport:

Sår i hud och slemhinnor gör att bakterierna, som finns i munhålefloran, kan ta sig in.

Spridning i djuret:

Lokalt i munhåla.

Smittvägar:

A. lignieresii är en del av normalfloran, men bärardjur är sannolikt viktiga för smittspridning.

Överlevnad:

A. lignieresii överlever några få dygn utanför djuret.

Provtagning och diagnostik

Diagnosen ställs ofta kliniskt. För bakteriologisk diagnos krävs biopsi eller aspirat från aktiv granulationsvävnad. Obduktion med histopatologi kan också ge en relativt säker diagnos.

Behandling och profylax

Enligt information från Läkemedelsverket behandlas aktinos med tetracyklin eller jod. Penicillin enbart eller i kombination med streptomycin används i vissa fall. Prognosen är god vid tidigt insatt behandling. I fall med längre duration och mer omfattande granulationsvävnad med bindvävskapsling är penetrationen av läkemedel sämre. Isolera angripna får. Slakta svårt angripna får eller får som inte svarar på behandling.
Undvik att köpa in djur med aktinos. Undersök huvudregionen och håll inköpta djur i karantän i minst tre veckor. Undvik träinredning och foder eller bete med vassa komponenter. Se upp med helsädsensilage.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls