Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Anaplasmos hos får

Anaplasmos är en fästingburen infektion som framför allt drabbar lamm, främst på Gotland. Bakterien Anaplasma phagocytophilum är immunosuppressiv och predisponerar för andra infektioner. Hög feber och plötsliga dödsfall förekommer. Dräktiga tackor kan kasta sina foster. 

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Andra namn: Betesfeber, fästingfeber, erlichios, tick-borne fever, sjodogg (norska).

Förekomst

Problem med anaplasma har främst rapporterats från Gotland, men även från östkusten och en del andra delar av Sverige. Vissa beten på Gotland går inte att använda till lamm eftersom risken för anaplasmos är för stor. Sjukdomen är vanlig i Norge, där 40 procent av fårflockarna behandlas mot fästingar. Människor och andra djur (hundar, katter, hästar, idisslare) kan smittas av anaplasmos via fästingar.

Symtom

Lammen kan få hög feber (42°C), påverkat allmäntillstånd, nedsatt foderlust, hälta och lindrig hosta. Plötsliga dödsfall förekommer. Dålig tillväxt och ökad infektionskänslighet ses också.
Vuxna får kan ibland drabbas av feber och hälta samt varierande sjukdomsbild på grund av immunosuppression. Tackor kan abortera och baggar kan få nedsatt fertilitet.

Differentialdiagnoser

NMD. Annan hälta, till exempel fotröta och klövböld.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Anaplasma phagocytophilum (hette förr Ehrlichia).

Infektionsport:

Fästingar överför bakterien. 24-48 timmar behövs för att infektionen ska överföras till fåret.

Spridning i djuret:

Bakteremi.

Smittvägar:

Sprids via fästningar.

Immunitet:

Efter genomgången infektion.

Överlevnad:

Reservoar i till exempel rådjur. Kroniska smittbärare (upp till två år).

Inkubationstid:

Fyra till åtta dagar.

Provtagning och diagnostik

Obduktion, blodprov (EDTA).
PCR.

Behandling och profylax

Snabbt insatt behandling med tetracykliner är effektivt vid kliniska symtom.
Förhindra fästingar på fåren. Pour-on/spot-on innehållande flumetrin eller deltametrin finns godkänt som fästingprofylax på får. Observera att flumetrin och deltametrin, för denna indikation, inte får användas till får som producerar mjölk avsedd för humankonsumtion.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls