Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Hypokalcemi hos får

Hypokalcemi förekommer i Sverige och drabbar oftast äldre, högdräktiga tackor och är vanligare hos gotlandsfår än hos vita får. Tackan blir vinglig och blir till slut liggande. Tillståndet är livshotande. 

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Andra namn: Kalkbrist, lamningslamhet.

Förekomst

Hypokalcemi är inte helt ovanligt på får i Sverige och då främst på tackor som är äldre än fyra år, sex till fyra veckor före lamning (men även i samband med lamning och under laktationen). Sjukdomen är vanligare hos gotlandsfår än hos vita får.
0,5 procent/år rapporteras hos norska tackor i Sauekontrollen.

Symtom

Tackorna slutar äta, blir vingliga och till sist förlamade. Obehandlade tackor blir medvetslösa och dör.
Lindriga fall får dåligt värkarbete.
Hypokalcemi kan kompliceras av dräktighetstoxikos, penumoni eller andra akuta störningar.

Differentialdiagnoser

Dräktighetstoxikos, listerios, pneumoni, CCN.

Etiologi och patogenes

Behovet av kalcium under högdräktigheten till fosterutveckling (och tackans eget behov) är oftast större än upptaget av kalcium från tarmen. Underskottet mobiliseras från skelettet. Ju äldre tackan är desto hårdare bundet är kalcium. Låg kalciumhalt försvårar muskelkontraktioner. Tillståndet blir snabbt livshotande eftersom även andningsmuskulaturen påverkas.

Provtagning och diagnostik

Klinisk bild. Provbehandling med kalcium.

Behandling och profylax

Snabbt insatt behandling med kalcium sc eller iv. Kan behöva upprepas två till tre gånger. Snabb terapieffekt (efter ett par timmar äter tackan som vanligt).
Peroral behandling har effekt bara i mycket tidigt stadium. Risk för kvävning eller aspirationspneumoni om tackan har svårt att svälja.
Profylax är tillräckligt med kalcium under högdräktigheten. Balans i Ca/P-kvoten. Tillräckligt med D-vitamin.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls