Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Sjukdomar hos fisk

Sjukdomssymtom hos fisk kan uppstå av många olika anledningar, såsom infektion med bakterier, virus, svamp eller parasiter. Även dåliga vattenförhållanden (algtoxiner, hög CO2-halt, syrebrist med mera) eller felaktig utfodring (brist/förgiftning) kan göra fisken sjuk.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls