Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Eel Virus European (EVE)/branchionephrit hos fisk

Sjukdomen orsakas av ett virus som först påvisades i Asien, men misstänktes vara importerat med europeisk ål (Anguilla anguilla). Låg temperatur ökar känsligheten för sjukdomen.

 • Anmälningspliktig: Ja
 • Epizooti: Nej
 • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Spridd. EVE har hittats hos olika ålarter: A. japonica i Japan, Taiwan, A. anguilla i Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Grekland, Danmark och Japan samt hos A. rostrata i USA.
Experimentell infektion på regnbågsyngel har orsakat dödlighet.

Symtom

Sjukdomsutbrott förekommer mellan 15–30 grader. Allmänna sjukdomssymptom såsom minskad aptit och slöhet kan iakttas. Ibland ses buksvullnad (ascites), muskelatrofi, rodnad (blodstas) i fenor och gälar. Döende fisk kan ha kramper eller vara stela. Symptomlös infektion förekommer. Vid mikroskopiska undersökningar kan iakttas även sammansmältningar, celltillväxt och blodutgjutningar i gälarnas sekundärlameller, celldöd i magsäckens körtelvävnad samt fokala blödningar/celldöd i lever och njurvävnad.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Birnavirus, nära besläktat med det virus som orsakar IPN ab

Infektionsport:

Via mun och gälar

Spridning i djuret:

Systemisk

Smittvägar:

Sannolikt via vatten, immersionsbadning med virus har orsakat infektion

Överlevnad:

Okänd

Provtagning och diagnostik

Tag kontakt med diagnosticerande lab och informera att prov kommer innan provtagning genomförs.

För diagnos insändes antingen:

 • levande eller nydöd fisk
  eller:
 • aseptiskt prov från njure och mjälte och placerat i virusmedium för transport.

Virusprovet odlas på levande fiskceller och förekomst av virus indikeras av celldöd (CPE). Preliminärt svar om trolig virusförekomst kan erhållas inom tre till nio dagar medan slutsvar tar tre veckor.

Behandling, sanering, profylax och restriktioner

Någon verksam terapi mot sjukdomen finns inte.
Sanering och desinfektion - se sjukdomen Infektiös pankreasnekros (IPN)

I förebyggande syfte är alltid god djurhållning och hygien de viktigaste faktorerna tillsammans med separat hållning av djurgrupper. Nyinköpta fiskar skall hållas i ”karantän” och eventuellt provtas för att säkra sjukdomsfrihet.
Vid misstanke på förekomst av sjukdomen ska länsveterinär eller Jordbruksverket informeras.
Observera risken att sprida infektionen, all utrustning som varit i kontakt med fisken eller fiskodlingen ska saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling bör utföras samma dag.

Läs mer

Nam-Sil Lee, Yukihiro Nomura, Teruo M iyazakil. Gill lamellar pillar cell necrosis, a new birnavirus disease in Japanese eels, DISEASES OF AQUATIC ORGANISMs, Vol. 37: 13-21, 1999.

Steven J. van Beurden, Marc Y. Engelsma, Ineke Roozenburg, Michal A. Voorbergen-Laarman, Peter W. van Tulden, Sonja Kerkhoff, Anton P. van Nieuwstadt, Aart Davidse, Olga L. M. Haenen. Viral diseases of wild and farmed European eel Anguilla anguilla with particular reference to the Netherlands, DISEASES OF AQUATIC ORGANISMs, Vol. 101: 69–86, 2012 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls