Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Lake Trout Herpesvirus/Epizootic Epiteliotropic Disease (EED) hos fisk

Lake Trout Herpesvirus-Epizootic Epiteliotropic Disease (EED) är hittills endast påvisad på Kanadaröding (Salvelinus namaycush). Utbrott har förekommit upprepade gånger i Lake Michigan och Lake Superior sedan mitten på 1980-talet. Viruset kallas även Salmonid herpesvirus-3.

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Sjukdomen drabbar yngel och årsgammal fisk av arten Kanadaröding. Studier av atlantlax (Salmo salar), öring (S. trutta), regnbåge (Onchorhynchus mykiss), bäckröding (S. fontinalis) och kungslax (O. tschawytscha) visar att dessa arter inte är känsliga.

Symtom

Inkubationstiden är 7-14 dagar. Sjukdomen uppträder med plötslig dödlighet utan några övriga symtom. Därefter kommer en period med varierande symtom som inappetens, letargi och ataxi hos kvarvarande fisk. Drabbade individer kan simma i spiral och ha perioder av hyperexitation. En ökad slemproduktion i huden, blödningar i ögonen samt sekundär svampinfektion är vanligt förekommande. Mortaliteten kan vara nästan 100 procent hos yngel. Vid obduktion syns inga tydliga inre symptom. Histologiskt ses endast hyperplasi i hudens yttersta lager (epidermis). Drabbade hudceller är svullna och har en stor kärna.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

DNA-virus tillhörande familjen Herpesviridae

Infektionsport:

Via hud.

Spridning i djuret:

Sannolikt systemisk då viruset kunnat påvisas i romvätska 

Smittvägar:

Horisontellt - via direktkontakt och via vatten. Vertikal smitta kan inte uteslutas då viruset påvisats i romvätska

Överlevnad:

-

Provtagning och diagnostik 

Ring laboratoriet vid misstanke, innan provtagning görs. Diagnos ställs via histologi och PCR. Hel, nydöd fisk kan skickas. Alternativt tas hudbitar och fixeras i formalin (för histologi) samt 70-95 procent etanol (för PCR). PCR kan även göras från frusen fisk.
Observera smittrisken, all utrustning som varit i kontakt med fisken eller fiskodlingen ska saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling får utföras samma dag.

Behandling, profylax och restriktioner

Terapi och vaccin saknas.

Sjukdomen är inte listad av OIE eller EU, men är ändå anmälningspliktig då den i dagsläget inte förekommer i Sverige. Misstänker man förekomst av denna sjukdom ska länsveterinär och Jordbruksverket omedelbart informeras.

Läs mer

Kurobe T, Marcquenski S, Hedrick RP.PCR assay for improved diagnostics of epitheliotropic disease virus (EEDV) in lake trout Salvelinus namaycush. Dis Aquat Organ. 2009 Mar 9;84(1):17-24. doi: 10.3354/dao02024.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls