Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Blindtarmsmask hos fjäderfä

Blindtarmsmasken (Heterakis gallinarum) orsakar sällan sjukdomssymtom hos fjäderfän. Den kan dock sprida en annan parasit, Histomonas meleagridis, som kan ge sjukdom hos bland annat kalkon och tamhöns. Blindtarmsmasken är vanlig i hobbyflockar och förekommer också bland kommersiella värphöns.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Art: Heterakis gallinarum

Svenskt namn: blindtarmsmask

Värddjur

Parasiten kan infektera tamhöns, kalkon, tamanka, tamgås, pärlhöns, rapphöns, fasan och vaktel. Däggdjur, inklusive människor infekteras ej.

Utseende

Blindtarmsmask. (klicka på bilden för att se den i större format)
Foto: Bengt Ekberg/SVA

Blindtarmsmask. (Klicka på bilden för ett större format.)
Foto: Bengt Ekberg/SVA

Den vuxna parasiten är vit, tunn och 7-15 millimeter lång.

Livscykel

Blindtarmsmaskens ägg utskiljs med träcken och måste genomgå en temperatur- och fuktighetsberoende mognadsfas under minst två veckor i omgivningen för att bli infektionsdugliga. Fåglar infekteras genom att de får i sig parasitäggen direkt från marken eller genom att äta daggmask eller husflugor som kan bära parasitens ägg.  

Larverna kläcks ur äggen i tunntarmen och når blindtarmarna efter cirka 24 timmar där de utvecklas till vuxna parasiter. Prepatenstiden (tiden från infektion till att parasitägg kan påvisas i träcken) är 24 till 30 dagar. 

Inverkan på värddjuret

Blindtarmsmasken är i regel en harmlös tarmparasit som nästan aldrig ger upphov till sjukdomssymtom.

Blindtarmsmasken kan sprida en annan parasit, Histomonas meleagridis. Histomonas-parasiterna finns inuti blindtarmsmaskens ägg. Sjukdomen histomonosis kan orsaka hög dödlighet.  

Diagnos

Blindtarmsmask kan påvisas genom inspektion av blindtarmsinnehållet vid obduktion. Vid parasitologisk undersökning av träckprov kan blindtarmsmaskens ägg inte säkert särskiljas från spolmaskens ägg (Ascaridia galli). 

Förekomst

Blindtarmsmask är en vanlig parasit hos fjäderfän i hobbyfjäderfäflockar. Under senare år har parasiten fått stor spridning bland kommersiella värphönsflockar i Europa. Den förekommer ibland tillsammans med spolmask (Ascaridia galli) i samma flock. I Sverige ses dock blindtarmsmask mindre ofta bland kommersiella värphöns. 

Bekämpning

Det finns som regel ingen anledning av avmaska fjäderfän mot blindtarmsmask.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls