Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Åkerfräken

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Åkerfräken

Latinskt namn: Equisetum arvense L. 

Generell information

Åkerfräken är giftig för hästar på grund av innehållet av de giftiga ämnena alkaloider och saponiner samt enzymet tiaminas. Tiaminas bryter ner tiamin, vitamin B1. Den färska växten är osmaklig och ratas i normalfallet av betesgående djur. Gäss och kaniner äter den gärna och utan problem. Åkerfräken är även giftig när den är torkad. Hö som innehåller cirka 20 procent åkerfräken kan ge neurologiska symtom och dödsfall hos häst inom två veckor. Se även kärrfräken och örnbräken.  

Förgiftningssymtom

Vacklande gång, delvis förlorad rörelseförmåga (okoordinerade bakben) och överkänslighet. Efter hand även blodfyllda slemhinnor, förstoppning, starkt färgad urin, total förlust av rörelseförmåga och sväljförmåga, andningssvårigheter, krampryckningar och dödsfall.

Utfodring av förgiftade djur med bryggerijäst eller höga doser vitamin B1 (tiamin) kan häva förloppet, tillsammans med övrig veterinär behandling.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls