Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ängssyra

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Ängssyra

Latinskt namn: Rumex acetosa L. 

Generell information

Växten innehåller oxalsyra som fäller ut kalciumoxalat, vilket innebär att kalciumhalterna i kroppen sjunker med allvarliga rubbningar i hjärtfunktion och centrala nervsystemet som följd. Giftig även i torkat tillstånd. Eventuellt kan andra, ej så välkända gifter också förekomma.
Se även bergsyra

Förgiftningssymtom

Förstoppning men även diarré, aptitlöshet, matthet, svag puls, snabb andning, vacklande gång, kramper och darrningar. Kan medföra dödsfall hos häst och får, som är känsligast.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls