Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Bergsyra

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Bergsyra

Latinskt namn: Rumex acetosella L. 

Generell information

Kallas även liten syra, rödsyra. Bergsyra innehåller oxalater och glykosider, men symtomen efter konsumtion är symtom på oxalatförgiftning. Bergsyra anses vara speciellt giftig vid frömognaden. På sand-, grus- och myrjord kan den dominera i äldre vallar. 

Förgiftningssymtom

Stapplighet, diarré, magkatarr, förlamning i extremiteterna, muskelspasmer, onormal andning. Hos hästar kan bergsyra orsaka ett berusningsliknande tillstånd. Dödlig utgång hos häst finns rapporterad i äldre litteratur. Se även ängssyra.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls