Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Buskmåra

  • Klassificering: Oönskad växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Buskmåra

Latinskt namn: Galium mollugo L. 

Generell information

Kallas också stormåra, vit sänghalm.  

Orsak till att växten är oönskad

Ej giftig men innehåller ”kristallnålar” som kan skada djurens slemhinnor om växten förekommer i riklig mängd på bete.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls