Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Hundkäx

  • Klassificering: Oönskad växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Hundkäx

Latinskt namn: Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 

Generell information

Kallas även hundloka, hundfloka.  

Orsak till att växten är oönskad

Ej giftig men tar upp stor plats om den tillåts breda ut sig i vallar och beten samt undertrycker därmed de önskade betesväxterna. Hudkontakt med växtsaften kan resultera i känslighet för solljus.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls