Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Lupin

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Lupin

Latinskt namn: Lupinus L. spp. 

Lupiner som orsakade förgiftning

Lupiner från fallet med de förgiftade amerikanska kalvarna (se nedan). Foto: Christer Bergsten

Lupinförgiftade nötkreatur med senkontrakturer

Lupinförgiftade amerikanska nötkreaturer med senkontrakturer. Lupinerna i detta fall visade sig vara L. leucophyllus, L. sulfureus, and L. sericeus Foto: Christer Bergsten

Generell information

Flera lupinarter finns och de är giftiga på grund av sitt innehåll av alkaloider. Alkaloiderna finns både i plantan och i dess frön. Lupinarterna innehåller olika mycket alkaloider, vilket medför att giftigheten varierar. Foderlupin, sötlupin och blålupin odlas som foderväxter. De innehåller lägre halter av alkaloider och anses smaka sött. I blålupin är innehållet av alkaloider mindre än 0,02% av torrsubstansen (TS). Blomsterlupin och sandlupin är de förvildade lupinarter som är vanligast förekommande i Sverige. I vilda lupiner utgör innehållet av alkaloider cirka 2% av TS. Lupinarter som innehåller höga halter alkaloider sägs smaka bittert och kallas även bitterlupin. En inblandning i fodret av lupin på 1,5 g/kg kroppsvikt eller lupinfrö på 0,25-0,5 g/kg kroppsvikt har orsakat toxiska symtom hos får. En inblandning av torkad bitterlupin på 60 g/kg kroppsvikt har gett toxiska symtom hos nötkreatur. Lupiner är giftiga även efter torkning och lagring.

Förgiftningssymtom

Kronisk förgiftning anses bero på ett mykotoxin (fomopsin) som kan finnas på växten. Symtom kan då innefatta ödem, anorexi, anemi. Akut lupinförgiftning anses bero på alkaloidinnehållet. Symtom är ökad salivering, sväljningssvårigheter, oro, kramper, gulsot, koma, dödsfall efter timmar-dagar. Bitterlupin kan ge fosterskador.

Hos nötkreatur är den största risken med lupiner att de är teratogena, vilket innebär att fostret skadas om kon får i sig lupiner i tidig dräktighet (40-100 dagar). Detta kan leda till att kalven föds med missbildningar som gomspalt och bendefekter. Lupinerna är som mest teratogena när de är väldigt unga samt när de är överblommade och har fröställningar.

Det finns ingen behandling för lupinförgiftning.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls