Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Myrlilja

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Myrlilja

Latinskt namn: Narthecium ossifragum (L.) Huds. 

Generell information

Myrlilja. Foto: Thomas Gunnarsson

Kallas även benbräcksgräs. Växten har ansetts orsaka benskörhet hos betesdjur, men om det är växten i sig som orsakar benskörhet, eller om denna beror på kalciumfattigt bete är osäkert då myrlilja växer på kalkfattig mark. Växten innehåller band annat saponiner (narthecin). Förgiftning har rapporterats hos kor och får.  

Förgiftningssymtom

Fotosensitivitet, leverskada. Opigmenterad eller bar hud hos får drabbas värst och blir röd, varm och svullen. Vätska sipprar ut och torkar till hårda krustor, huden kan gå sönder. Nötkreatur får leverskador utan tecken på fotosensitivisering, även njurskador. Påverkade djur skall skyddas mot solljus.

Var noga med att inte avlägsna fridlysta växter. En lista över fridlysta växter finns exempelvis på Naturvårdsverkets webbplats (pdf)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls