Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Svärdslilja

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Svärdslilja

Latinskt namn: Iris pseudacorus L. 

Generell information

Hela växten är giftig i både färskt och torkat tillstånd på grund av sitt glykosidinnehåll. Hästar och får ratar vanligen växten men förgiftningsfall finns rapporterade. 

Förgiftningssymtom

Ökad salivering, ökad kroppstemperatur, diarré (ibland blodig), magkatarr, kolik och hudinflammation. Växten är starkt lokalt retande. Förgiftade hästar har återhämtat sig inom några dagar efter konsumtionstillfället.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls