Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Luftvägssjukdomar hos gris

Luftvägssjukdomar hos gris kan orsakas av såväl virus som bakterier och parasiter. Många av de kroniska infektionerna relateras dock främst till bakterier. 

Luftvägssjukdomar hos gris kan orsakas av såväl virus som bakterier och parasiter. Många av de kroniska infektionerna relateras dock främst till bakterier. Luftvägsinfektioner hos gris förknippas framförallt med uppfödningen av växande grisar mellan tre och sex månaders ålder. Dessa unga djur är som regel känsliga för de mikroorganismer som finns miljön, medan äldre vuxna djur ofta helt eller delvis har förvärvat immunitet mot dessa infektioner. 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls