Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Proliferativ enteropati / Infektion med Lawsonia intracellularis hos gris

Proliferativ enteropati (PE) är en bakteriellt orsakad tarminfektion som drabbar unga grisar över hela världen. I Sverige förknippas sjukdomen mest med ett kroniskt förlopp hos tillväxtgrisar, med försämrad tillväxt och eventuellt diarré som följd. Mer akuta sjukdomsförlopp med blodiga diarréer och eventuella dödsfall kan drabba äldre grisar. Sjukdomen kallas då proliferativ hemorragisk enteropati (PHE), men denna form är ovanlig i Sverige.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Smittämne och smittvägar

En kraftigt förtjockad tarmslemhinna på grund av infektion med Lawsonia intracellularis. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: Magdalena Jacobson/SLU

Sjukdomen orsakas av bakterien Lawsonia intracellularis. Bakterien kan även förekomma i besättningar utan påtagliga kliniska symtom. Smittspridningen är fekal-oral och bakterien förökar sig i grisens tarmepitelceller. Bakterien kan överleva cirka 14 dagar i miljön.

Klinisk bild

Lawsonia intracellullaris kan ge upphov till en kronisk tarmsjukdom som oftast drabbar grisar mellan avvänjning och förmedling (cirka 6-15 veckors ålder). Sådana sjukdomsutbrott sammanfaller i tiden med att det skydd de unga grisarna fått via råmjölken avtar. Symtomen utgörs av eftersatta och avmagrade grisar (så kallade ”pellegrisar”) med eller utan diarré. Diarrén som ses är vanligen grå-brun och lös till vattnig i konsistensen.
Mer akuta sjukdomsförlopp med blodiga diarréer och sporadiska dödsfall kan drabba äldre grisar (från äldre slaktgrisar till vuxna djur) och sjukdomen kallas då proliferativ hemorragisk enteropati (PHE).

Provtagning och diagnostik

Typiskt för sjukdomen är den kraftigt förtjockade slemhinnan i framför allt ileum, så kallad proliferativ intestinal adenomatos (PIA) som ses vid mikroskopisk undersökning i samband med obduktion. Vid obduktion kan bakterien påvisas i tarmslemhinnan. Den kan även påvisas i träck med hjälp av PCR, varför träckprov kan användas för att konfirmera den kliniska bilden på levande djur. Även serologi kan vara användbart, framför allt i samband med övervakning och vid testning av större grupper av djur.

Behandling och förebyggande åtgärder

Sjukdomen kan behandlas med antibiotika. Om behandlingen sätts in i tid och i rätt dos är prognosen ofta god för den enskilda grisen. Som besättningsproblem kan det dock vara besvärligt att komma till rätta med problem med Lawsonia-infektioner. De förebyggande åtgärderna handlar om att försöka hindra smittspridning inom besättningen med hjälp av goda hygien- och smittskyddsrutiner. Vaccin finns också tillgängligt.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls