Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Rök från skogsbränder och hästar

Rök från skogsbränder kan förorena luften med små partiklar som är ohälsosamma för både djur och människor.

Läs frågor och svar om hästar och brandrök

De små partiklarna i brandrök kan ansamlas i luftvägarna och ge sveda i ögonen, rinnande näsa och bronkit. De kan också förvärra hjärt- och lungsjukdomar som hjärtsvikt, emfysem och astma. Eftersom det inte finns mycket information på området för hästägare eller ens för hästpraktiserande veterinärer, ges här några generella råd.

Vad innehåller rök?

Rök innehåller koldioxid, kolmonoxid, partiklar, sot, kolväten och andra organiska ämnen som kväveoxider och spårämnen. Rökens innehåll beror på vad som är bränt, hur förbränningen skedde och vilken temperatur som uppnåddes. Röken skiljer sig alltså mellan olika slags trä, växter, plaster, byggnadsmaterial och andra brännbara material. Kolmonoxid är en färglös, luktfri gas som bildas i pyrande eldar och som kan vara dödlig i höga doser. När det gäller rök från skogsbränder är partiklar den viktigaste föroreningen. Partiklarna i rök är ofta mycket små och kan på så sätt tränga långt ned i lungorna. Därför är de farligare än större dammpartiklar från till exempel en grusväg.

Hur rök påverkar hästar

Effekterna av rök på hästar liknar det som människor upplever: ögon och luftvägar blir irriterade, vissa tillstånd kan förvärras, som kronisk bronkit, och astma, och lungfunktionen kan sättas ned. Höga halter av partiklar kan ge ihållande hosta, snorande näsa, väsande missljud från lungorna och försvårad andning. Uppspärrade näsborrar och överdrivna andningsrörelser i flanken är tecken på försvårad andning hos en häst. Partiklarna kan också påverka immunförsvaret och minska lungans förmåga att rena sig från främmande material, som pollen och bakterier, som förekommer normalt i hästens miljö.

Om din häst har haft astma (”kvickdrag”) eller återkommande luftvägsproblem, har den större risk att utveckla komplikationer som bakteriell lunginflammation.

Evakueringsplan

Eftersom skogsbränder kan spridas mycket snabbt, är det viktigt för hästägare att ha en evakueringsplan beredd, och att alla i familjen och stallet känner till planen. Hästtransporter, evakueringsvägar och ett ställe att ta hästarna till i en nödsituation ska vara förberett innan en skogsbrand inträffar.

Skydda hästar från luftföroreningar

Flytta om möjligt hästarna från områden som riskerar att bli eller redan är rökfyllda,. Om det inte går att flytta hästarna från röken,
håll dem inomhus och stäng fönster och dörrar. De flesta svenska stall har inte anläggningar som alstrar vattendimma som man ofta har i stall i varma och torra länder. Det går dock att skapa dimma med vissa typer av fläktar kopplade till vatten. Dimman hjälper till att hålla uppe luftfuktigheten för att fukta luftvägarna.

Se till att hästen har rikligt med friskt vatten nära där den äter, för att optimera vattenkonsumtionen. Om hästen utfodras med hö så dricker den det mesta av sitt vatten inom två timmar från att den äter höet. Vatten gör att luftvägarna hålls fuktiga och det underlättar reningsprocessen. Det gör att luftstrupen (trakea), luftrören (bronkerna) och de små luftrören (bronkiolerna) kan få ut de små partiklarna från rök som andats in i luftvägarna. Torra luftvägar gör istället att partiklarna stannar kvar i lungorna och luftvägarna.

Begränsa exponeringen för damm genom att utfodra med dammfritt grovfoder. Man ska aldrig utfodra med dammigt foder, men man kan ytterligare begränsa luftvägarnas exponering för naturliga partiklar som finns i fodret genom blötläggning av fodret. Det är vettigt att göra i ett läge där luftvägarna har utsatts för extra ansträngning från till exempel rök.

Begränsa träningen när det finns synlig rök. Låt inte hästen göra arbete som ger ökad andningsfrekvens. Det kan trigga sammandragningar eller kramp i de små luftrören (bronkokonstriktion).

Behandling och vila

Om din häst har direkta problem eller komplikationer från en rökutlöst luftvägsskada, ska du kontakta din veterinär. Hen kan ordinera specifika behandlingar som intravenöst dropp, luftrörsvidgande läkemedel, inhalation, eller andra sätt att underlätta fuktning av luftvägarna. Veterinären kan också rekommendera blodprover eller andra test för att avgöra om en sekundär bakteriell infektion har tillstött och bidrar till problemet.

Ge din häst tillräckligt med tid att återhämta sig från en rökutlöst luftvägsskada. En luftvägsskada som utlösts av skogsbrandrök tar fyra till sex veckor att läka. Därför bör du planera att ge din häst vila under lika lång tid från det att luftkvalitén blivit normal igen. Om man försöker träna under läkningstiden kan tillståndet förvärras och läkningen fördröjas. Det kan ge återverkningar på din hästs prestationsförmåga i många veckor eller månader.

Läs mer om Brand-hantering av risker och skador hos idisslare på SVA:s webbplats.

Frågor och svar

1. Mina hästar utsattes för kraftig brandrök under ett dygn och därefter för rök under ett dygn. De gick utomhus på bete. De har vilat sedan dess. När kan jag sätta igång att träna dem och vad bör jag vara observant på?

Informationen om fyra till sex veckors vila gäller hästar som visat tecken på skada i luftvägarna. Sådana tecken kan vara hosta, näsflöde, försvårad andning, missljud, feber eller påverkad prestation, till exempel tung andning vid arbete och förhöjd puls som inte går ned efter vila.

När röken försvunnit och de vilat ett par veckor (i hage och lätta promenader) kan du testa hästarna i träning och se om de verkar ha några symtom. Om de inte har visat det innan och inte då heller, så behöver du inte vila dem ytterligare utan kan börja ta upp träning igen.

Om du vet att de varit utsatta för kraftig brandrök mer än tillfälligt, så kan du ändå ta det lugnt och inte kräva maxprestationer eller hård fysisk ansträngning den första månaden för säkerhets skull.
Hästar som tidigare i livet har haft återkommande hostproblem, allergier eller överkänsliga luftvägar får man också se upp extra med så att en rökutlöst inflammation inte blir kvarstående.

Om de har några sjukdomstecken så får din veterinär hjälpa dig att undersöka dem individuellt och göra en plan för konvalescens och eventuell behandling.

2. Min travhäst transporterades till en tävling och vi åkte dit på rökfyllda vägar under cirka 30 minuter. Hästen gör en oväntat dåligt prestation samma dag och bromsade lite hela tiden. Han har i princip aldrig underpresterat förut. Det fanns dock inga synliga tecken på att andningen var påverkad, varken före eller efter loppet. Kan röken ha påverkat honom? Behöver jag ta honom till klinik för undersökning?

Det är möjligt att röken påverkade prestationen. Självklart finns det också många andra saker som kan ge en dipp i prestationen.

Ta hästen till veterinärundersökning nu om han visar några yttre symtom på luftvägsproblem, till exempel feber, rinnande näsa eller ögon, hosta, eller påverkad andning. Om inga sådana symtom finns, kanske du inte behöver utreda eller behandla honom just nu.

Ta det lugnt en rejäl tid om du misstänker att han var påverkad av röken och fick springa med kontaminerade luftvägar. Vilan bör vara två till tre veckor, eller längre om han har kvarstående symptom, annars finns risk för komplikationer för hälsa och prestation.

Rökpartiklar och gaser kan ge inflammation i luftvägarna och slemhinnorna behöver då vilotid för att läka. Ansträngande arbete är inte bra i den fasen. Om hästen är ”off”, flåsig eller har för hög puls när du sätter igång igen efter minst två till tre veckors hagvila så vila lite till, eller gör eventuellt utredning då.

Texten är sammansatt av statsveterinär Gittan Gröndahl vid SVA.

Referenser
Wildfire Smoke and Horses, UC Davis

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls