Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Bedömning av smittoläget för virusabort och hästinfluensa

2019-03-29

Inga nya hästar med akuta symtom på virusabort, EHV-1, har förekommit i de två stall i Stockholms län som hållits isolerade efter utbrott med ett antal hästar som fick feber och /eller neurologisk sjukdom. Det ena stallet har därför hävt isoleringen den 29 mars och det andra planerar att öppna inom de närmaste veckorna.

Inga andra stall i landet efter dessa har rapporterats med neurologisk form av virusabort, EHV-1. Kastning (missfall) till följd av virusabort, EHV-1, har rapporterats i Skellefteå den 26 mars.

Vad gäller för en häst efter genomgången neurologisk sjukdom orsakad av EHV-1?

 • En häst som har genomgått sjukdomen kan få kvarstående rörelsestörningar under kortare eller längre tid eller livslångt, på liknande sätt som en människa kan ha efter en hjärnblödning (stroke). Försiktig rehabilitering de närmaste månaderna rekommenderas och uttröttning (fatigue) bör undvikas.
 • Prognosen för att återfå full funktion är relativt god för de som inte varit så svårt nervskadade och som tidigt uppvisar en stadig förbättring. Prognosen anses mer avvaktande för de som varit svårast sjuka och som inte visar en stadig förbättring.
 • En häst som rehabiliteras efter virusabort anses inte utgöra en ökad smittrisk för andra hästar.

Det har rapporterats två nya influensafall, en vaccinerad travhäst i Skåne län 22 mars och en ovaccinerad ponny i Västra Götalands län 27 mars. I det senare fallet har sjukdomen spritt sig till flera andra hästar, varav några vaccinerade.

Dessa är de första fallen med inhemsk hästinfluensasmitta, vilket tyder på att smittan nu tycks cirkulera bland svenska hästar. Alla tidigare fall av hästinfluensa under 2019 har varit förknippade med transporter från utlandet. I bägge de nya fallen har en nyinflyttad svensk ridhäst kommit till stallet inom några dagar från insjuknandet. I ena fallet finns även ett närliggande separat skött stall som används som tillfällig övernattning för hästar, vilket kan utgöra en viss smittrisk för virus.

SVA:s smittskyddsrekommendationer kvarstår

 • Uppdatera gärna influensavaccinationen för hästar om det gått över sex månader sedan senaste vaccination, för att ge bästa skydd
 • Resande hästar bör vara vaccinerade mot influensa före transport
 •  Håll nytillkomna hästar i karantän i ett välkomststall, gärna i tre veckor.
 • Undvik närkontakt mellan hästar från olika besättningar och håll god handhygien m m.
 • Läs mer på Smittskydd - häst 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls