Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Coronavirusinfektion hos hund

Hundens Coronavirus (CCV) är orsak till sporadiska utbrott av tarminfektion hos hundar. Infektionen påvisades första gången i Tyskland 1971 och har sedan dess konstaterats i Europa, USA, Thailand och Australien. Infekterade hundar får symtom från magtarmkanalen i form av kräkningar och diarré.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

CCV tillhör familjen Coronavirus och är liksom andra höljebärande virus känslig för värme och de flesta desinfektionsmedel. 

Smittspridning

Hundar i alla åldrar är känsliga för Coronavirus, dock är valpar mer mottagliga för infektionen och får också oftast svårare symtom. Smittspridningen sker via smittad avföring till nos. Virus i avföring är den huvudsakliga smittkällan. De flesta sjuka hundar utsöndrar Coronavirus i avföringen sex till nio dagar, men hos valpar kan utsöndringen ske under längre tid.

Inom två dagar efter att hunden utsatts för smitta kan Coronavirus påvisas i tarmen. Produktion av lokala antikroppar i tarmen anses hindra virus från att sprida sig från tarmen till andra inre organ och minskar också utsöndringen av virus i avföringen.

Symtom

Inkubationstiden är kort. Infektionen börjar med kräkningar och diarré en till tre dagar efter smittotillfället. Infektionen är mycket smittsam och sprids snabbt till andra hundar. Avföringen blir lös till vattnig, det är ovanligt med blod i avföringen men kan ibland förekomma. Valpar blir fort uttorkade och behöver ibland veterinärvård med vätskeersättning. Infektionen ger i allmänhet ej feber.

Diarrén varar oftast några dagar upp till en vecka men kan pågå flera veckor.

Dödligheten av infektion orsakad av enbart Coronavirus är låg, men dödsfall har rapporterats speciellt hos valpar.

Valpar och vuxna hundar blir immuna mot infektion med Coronavirus efter genomgången infektion. Hur länge immuniteten kvarstår är dock okänt.

Diagnos

Diagnos kan inte enbart ställas på kliniska symtom utan laboratorieanalys krävs. Det bästa sättet att diagnostisera akut sjuka hundar är att undersöka avföring med PCR-analys. Lite avföring skickas då in till SVA, Virologisk diagnostik, i ett sterilt rör eller burk. Hos hundar som tillfrisknat kan antikroppar påvisas i serum eller helblod (denna analys utförs inte på SVA).

Profylax

Det bästa och enda sättet att skydda sin hund är att undvika kontakt med sjuka hundar och deras avföring.

Virus dödas av de flesta desinfektionsmedel som finns i fackhandeln, till exempel Virkon.

Då Coronavirus är väldigt smittsamt är det svårt att kontrollera infektionen när den väl brutit ut.

Vaccin saknas. 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls