Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Avmaskning

Avmaskning hund

Rävens dvärgbandmask, Echinococcus multilocularis, är en bandmask som kan bäras och därmed spridas av räv, hund och i sällsynta fall katt. Parasiten kan orsaka mycket allvarlig, svårbehandlad sjukdom hos människa. En levertransplantation kan vara nödvändig. Smitta sker via infekterade djurs avföring. Djuren själva visar inga symtom, och äggen är för små för att ses med blotta ögat. Det kan räcka med att klappa en infekterad hund för att få smitta (ägg som inte syns) på händerna.

Bandmasken dödas av substansen prazikvantel, som ingår i vissa avmaskningsmedel. Fråga din veterinär om vilka avmaskningsmedel som kan användas.

Läs mer hos andra

Jordbruksverket - Avmaskning av hundar

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls