Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Borrelios hos katt

Katter kan visserligen infekteras och utveckla antikroppar mot borrelia-bakterien men klinisk sjukdom till följd av infektionen är inte verifierat hos katt.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Antikroppar mot bakterien Borrelia burgdorferi har hittats i blodprover från friska katter. Det visar att katterna varit infekterade, men utan att visa symtom.

Hos hund är infektion med B. burgdorferi relativt vanligt i Sverige. Sjukdoms-symtom hos hund som föranleder veterinärbesök är betydligt ovanligare. Man brukar säga att högst fem procent (fem av hundra) av infekterade visar symtom, och då är symtomen som regel lindriga. I de fall de symtom som uppstår är så pass påtagliga så att det leder till ett veterinärbesök, och om symtomen är så pass kraftiga att antibiotikabehandling bedöms behövas för djurets välmående förväntas ett tillfrisknande mycket snabbt; inom en till två dagar. Återkommande/kroniska/långvariga besvär förväntas inte. Dödsfall finns inte rapporterade.

Läs mer om Borrelios hos hund.

Hos katt har sjukdom hittills inte alls beskrivits i litteraturen. Katter kan alltså vara ännu mer motståndskraftiga mot infektionen än hundar!

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din katt. Om din katt är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls