Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Djurägare

Förekomst och smitta

Vanliga fästingar sprider, och infekterar både människor och djur, med bakterien Anaplasma phagocytophilum, den bakterie som orsakar granulocytär anaplasmos. Bakterien kallades förr bland annat Ehrlichia equi och Ehrlichia phagcytophila.

Infektion hos katt med bakterien A. phagocytophilum förekommer i Sverige, men infektionen orsakar oftast inga symtom. Om symtom uppstår förväntas de vara milda. Kronisk sjukdom eller återkommande besvär förväntas inte.

Symtom

I internationell litteratur kan man sammantaget bara hitta några få fall där katter tros ha utvecklat sjukdoms-symtom på grund av infektion med A. phagocytophilum.

Symtomen har varit milda och kan ses även vid en rad olika andra typer av sjukdom och infektion hos katt; feber, nedsatt allmäntillstånd, nedsatt aptit och symtom på lindrig ögoninflammation. Förändringar i blodbilden som kunde ses på ett blodprov; förändringar i mängden röda blodkroppar och olika typer av vita blodkroppar kan påverkas.

Symtomen upphörde snabbt efter att katterna fått vätska och antibiotika.

Återkommande/kroniska/långvariga besvär förväntas alltså inte, och inte heller risk för dödsfall. Även hos hund är sjukdomen mild, och varken återkommande/kroniska/långvariga besvär eller dödsfall har aldrig rapporterats från fall hos hund.

Diagnos

Eftersom så fall av misstänkta sjukdomssymtom har beskrivits hos katt, så utgår man från det man vet från fall av sjukdom hos hund.

 • Påvisande av bakterien i blodprov
  Påvisande av A. phagocytophilum i blodprov med hjälp av PCR undersökning är tillsammans med typiska kliniska symtom och ett snabbt svar på relevant antibiotikabehandling det närmaste en säker diagnos man kan komma. Veterinären kan också titta på blodet i mikroskop, innan prov sänds till laboratorium för att leta efter så kallade morula i en viss typ av blodkropp. Då kan man ibland få en preliminär bedömning; ökad misstanke om att det är en pågående infektion med A. phagocytophilum.
 • Påvisande av antikroppar i blodprov
  Blodprov kan också undersökas för att se om kattens immunförsvar har bildat antikroppar mot bakterien. Eftersom katter som tidigare infekterats med bakterien har kvar antikroppar i blodet under mycket lång tid, och eftersom helt friska katter kan ha antikroppar mot bakterien, så är det oftast mycket svårt att bedöma provsvaret. Ofta behövs två prover med en till två veckors mellanrum, och det kan sedan ändå vara svårt att tolka provsvaren

Provtagning av friska katter, eller av katter utan symtom på just Granulocytär anaplasmos är inte aktuellt. En sådan undersökning ger ingen information av värde.

Behandling

Som nämnts ovan blir de allra flesta katter antingen aldrig sjuka, eller så tillfrisknar de snabbt av sig själva, utan behandling. Någon behandling behövs alltså oftast inte. I en del fall kan dock katten ha besvärliga symtom, som gör att veterinären tycker att antibiotikabehandling behövs.

Om en katt får sjukdomssymtom på grund av en infektion med A. phagocytophilum bör den snabbt bli pigg igen, inom en till två dagar, efter att den fått antibiotika. Eller av sig själv, utan behandling, eller med hjälp av smärtstillande, anti-inflammatorisk behandling.

Förebyggande behandling

Förebyggande behandling består av att förebygga fästingangrepp med hjälp av veterinärmedicinska preparat med rätt indikation för just katt i kombination av regelbunden genomgång av kattens päls för att avlägsna fästingar innan de hunnit överföra eventuell infektion.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din katt. Om din katt är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls