Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Klamydia hos katt

Chlamydia felis (C. felis) är ett av de infektionsämnen som, tillsammans med bland annat felint calicivirus (FCV), Bordetella bronchiseptica (B. bronchiseptica) och felint herpesvirus (FHV-1), kan vara inblandat i det så kallade kattsnuvekomplexet. Klamydiainfektion hos katt tenderar att vara ett större problem i flerkattshushåll än i hushåll med enstaka katter. Det huvudsakliga kliniska symtomet är en inflammation i ögats bindhinna (konjunktiva).

 • Anmälningspliktig: Nej
 • Epizooti: Nej
 • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Smittämne

Chlamydia felis (C. felis) är ett av de infektionsämnen som, tillsammans med bland annat felint calicivirus (FCV), Bordetella bronchiseptica (B. bronchiseptica) och felint herpesvirus (FHV-1), kan vara inblandat i det så kallade kattsnuvekomplexet. C. felis, ref Sachse 2015 (C. felis), har tidigare haft olika namn. Senast var namnet Chlamydophila felis och innan dess Chlamydia psittaci var felis. Det är en bakterie som lever och förökar sig inne i celler, men den har också en extracellulär fas.Utanför kroppens celler förekommer klamydia som så kallade elementarkroppar, och dessa kan infektera andra katter. Elementarkropparna kan överleva några dagar i miljön. De är känsliga för vanliga rengöringsmedel.

Smittvägar

C. felis utsöndras framför allt i ögonsekret. Den kan ibland också påvisas i vagina och ändtarm, men den kliniska betydelsen av dessa lokalisationer är oklar, liksom deras betydelse för smittspridningen. Klamydia smittar framför allt via direktkontakt. I undantagsfall kan den smitta korta avstånd luftburet, eller via föremål.

Sjukdomens utveckling

Klamydia sätter sig på cellerna i slemhinnan (vanligen ögonslemhinnan) och tas därefter in i cellerna. Klamydia kan inne i cellen föröka sig och också sprida sig till närbelägna celler, tills den trycks ned av kattens immunförsvar eller av antibiotikabehandling.

Inkubationstiden, tiden från smitta till dess katten visar symtom, varierar från endast tre till fem dagar och upp till två veckor. Katter kan också smittas utan att visa några symtom.

Sjukdomen tenderar att vara ett större problem i flerkattshushåll än i hushåll med enstaka katter. Det kan bero på att katter kan vara symtomlösa smittbärare, och utveckla sjukdom och utsöndra klamydia i samband med stress, till exempel förlossning och digivning. Immunförsvaret mot klamydia är inte starkt, och även katter som har genomgått infektion kan smittas på nytt när immuniteten efter ett tag sjunker. 

Diagnos

Från katter med kliniska symptom från ögon eller luftvägar kan klamydia påvisas i svabbprov. Analys för klamydia ingår i ett analyspaket framtaget för ögoninfektioner hos katt, "Kattögonpaket". I detta paket analyseras även kattens herpesvirus och Mycoplasma felis.

Provtagning

Se provtagningsinstruktion.

Sjukdomsbild

Det huvudsakliga kliniska symtomet är en inflammation i ögats bindhinna (konjunktiva). Endast ett öga kan vara drabbat till en början, men med tiden ses symtom från båda. Akut så rinner det klar vätska från ögat, vätskan blir senare varblandad. Katten kan också snora, nysa och hosta, men de flesta mår relativt bra och fortsätter att äta. Kattungar drabbas värst. De drabbas vanligen under de två första levnadsveckorna (innan de har öppnat ögonen) eller efter avvänjning, vid sex till tolv veckors ålder.

Klamydia har också påvisats i mag-tarmkanalen och i könsorganen. Det är tänkbart att kattungar kan smittas under förlossningen, om modern bär på klamydia i vagina. Det är inte klarlagt om klamydia hos katt kan ge upphov till reproduktionsstörningar.

Förebyggande åtgärder

Vaccination mot klamydia lindrar de kliniska symtomen, men vaccinerade katter kan bära på organismen och därmed vara en möjlig smittkälla för andra katter.

Behandling

Klamydia kan behandlas med antibiotika.

Zoonosrisk

Det finns endast enstaka fall beskrivna av ögoninflammation hos människa där man misstänker att de smittats av kattens klamydia (C. Felis). För säkerhets skull bör man dock iaktta god hygien efter hantering och behandling av en klamydiainfekterad katt.

Källor

 • Gaskell, RM och Bennett, M (1996) Feline and Canine Infectious Diseases, Blackwell Science Ltd, Oxford
 • Greene, CE (1990) Appendix 9, ur: Greene, C.E (ed) Infectious Diseases of the Dog and Cat, First ed., W.B. Saunders Company, Philadelphia
 • Greene, CE (1998) Chlamydial infections, ur: Greene, C.E (ed) Infectious Diseases of the Dog and Cat, Second ed., W.B. Saunders Company, Philadelphia
 • Nilsson, A-M (1998) Kattens sjukdomar, ICA-förlaget, Västerås
 • Pedersen NC (1991) Common Infectious Diseases of Multiple-Cat Environments, ur: Pedersen NC (ed), Feline Husbandry, Diseases and Management in the Multiple-Cat Environment, American veterinary Publications, Inc., Goleta, CA. 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls