Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Klamydia hos katt

Chlamydia felis (C. felis) är ett av de infektionsämnen som, tillsammans med bland annat felint calicivirus (FCV), Bordetella bronchiseptica (B. bronchiseptica) och felint herpesvirus (FHV-1), kan vara inblandat i det så kallade kattsnuvekomplexet. Klamydiainfektion hos katt tenderar att vara ett större problem i flerkattshushåll än i hushåll med enstaka katter. Det huvudsakliga kliniska symtomet är en inflammation i ögats bindhinna (konjunktiva).

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Smittämne

Chlamydia felis (C. felis) är ett av de infektionsämnen som, tillsammans med bland annat felint calicivirus (FCV), Bordetella bronchiseptica (B. bronchiseptica) och felint herpesvirus (FHV-1), kan vara inblandat i det så kallade kattsnuvekomplexet. C. felis, ref Sachse 2015 (C. felis), har tidigare haft olika namn. Senast var namnet Chlamydophila felis och innan dess Chlamydia psittaci var felis. Det är en bakterie som lever och förökar sig inne i celler, men den har också en extracellulär fas.Utanför kroppens celler förekommer klamydia som så kallade elementarkroppar, och dessa kan infektera andra katter. Elementarkropparna kan överleva några dagar i miljön. De är känsliga för vanliga rengöringsmedel.

Smittvägar

C. felis utsöndras framför allt i ögonsekret. Klamydia smittar framför allt via direktkontakt. I undantagsfall kan den smitta korta avstånd luftburet, eller via föremål.

Sjukdomens utveckling

Klamydia sätter sig på cellerna i slemhinnan (vanligen ögonslemhinnan) och tas därefter in i cellerna. Klamydia kan inne i cellen föröka sig och också sprida sig till närbelägna celler, tills den trycks ned av kattens immunförsvar eller av antibiotikabehandling.

Inkubationstiden, tiden från smitta till dess katten visar symtom, varierar från endast tre till fem dagar och upp till två veckor. Katter sprider också smitta utan att själva visa symtom. Immunförsvaret mot klamydia är inte starkt, och även katter som har genomgått infektion kan smittas på nytt när immuniteten efter ett tag sjunker. 

Problem till följd av Chlamydia felis infektion ses oftare i flerkatts-hushåll än i hushåll med enstaka katter.

Diagnos

Veterinären kan ta svabbprov tas från ögat hos katter som har kliniska symtom.

Sjukdomsbild

Det huvudsakliga kliniska symtomet är en inflammation i ögats bindhinna (konjunktiva). Ögonen kan i varierande grad blir röda och kladdiga. De flesta katter mår bra och fortsätter att äta. 

Förebyggande åtgärder

Djurhållning; hur katterna hålls är den viktigaste faktorn för hur många katter som får problem till följd av Chlamydia felis infektion och hur stora problemen blir.  Ibland används också vaccination som en ytterligare hjälp mot utveckling av besvär.

Behandling

I en del fall används antibiotika för att stödja enskilda katter eller en grupp katter när de har besvär. Vilken eller vilka katter kan vara aktuella att behandla och på vilket sätt avgör den utredande veterinären i varje enskilt fall.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls