Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Björkstekelförgiftning hos idisslare

Den blåsvarta björkstekelns (Arge pullata) larver är giftiga för idisslare. Betande djur kan få i sig larverna om de betar i närheten av björkar som drabbats av björkstekeln.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Björkstekelns larver.
(Klicka på bilden för ett större format.) Foto: Lars Leonardson

 

 

 

 

Björkstekelns larver.
(Klicka på bilden för ett större format.) Foto: Lars Leonardson

Björkstekeln hittades för första gången i Sverige i början av 2000-talet. Fall av förgiftning på idisslare har inte verifierats i Sverige. Dock finns ett stort utbrott på får rapporterat från Danmark. Släktingar till den skandinaviska björkstekeln har orsakat dödsfall på boskap i Sydamerika och Australien. De största problemen uppstår när stora mängder av larver lämnar träden från mitten av augusti till mitten av september för att gräva ner sig i gräs och mossa på marken. När gräset är fullt av larver kan betande djur råka få i sig dem.

Symtom

Plötsliga dödsfall på bete. Förloppet är ofta mycket snabbt och innan djuren dör kan de uppvisa apati, tremor, och centralnervösa symtom. Förgiftningen orsakar levernekros som i sin tur kan ge upphov till hepatisk encefalopati som kan ge aggressivt beteende. Vid lindrigare fall med ett mer utdraget förlopp kan djuren utveckla ikterus och fotosensibilitet.

Differentialdiagnos

Andra förgiftningar, andra centralnervösa störningar.

Etiologi och patogenes

Larverna innehåller oktapeptiden lofyrotomin, som är ett gift besläktat med det som finns i flugsvamp. Giftet skadar främst levern vilket kan ge upphov till encefalopati, ikterus och fotosensibilitet.

Provtagning och diagnostik

Obduktion med leverskada och fynd av larver i magsäck. Fynd av björkstekelns larver på betet.

Behandling och profylax

Oftast är behandling utsiktslös. Stängsla av björkar som är angripna av björkstekeln.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls