Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Lungmask hos nötkreatur

Lungmasken, Dictyocaulus viviparus, är en betesburen parasit hos nötkreatur. Den ger upphov till hosta och dålig tillväxt hos främst yngre djur.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Lungmask i bronker vid obduktion.
Foto: Anita Jonasson/Gård & Djurhälsan

Förekomst

Lungmasken är vanlig i nordvästra Europa och finns i hela Sverige. Sjukdomen debuterar i allmänhet under sensommaren.

Kliniska symtom

Symtom ses främst hos ungdjuren som får hosta och svårt att andas. Ofta ses foderleda och försämrad tillväxt. Dödsfall kan inträffa. Äldre djur får ofta minskad mjölkproduktion om de drabbas.

Differentialdiagnoser

Lunginflammation.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Lungmasken, Dictyocaulus viviparus

Infektionsport:

Larver från betet tas upp oralt och penetrerar tunntarmen.

Spridning i djuret:

Via lymf- och blodkärl tar larverna sig till lungorna där könsmognad till vuxna maskar sker. Äggen som maskarna avger kläcks i lungan. Larverna hostas sedan upp, sväljs ned och kommer ut på betet via träcken. Där utvecklas de till infektiösa larver som med hjälp av svampen Piobolus sp kan spridas på betet och infektera nya djur.

Smittvägar:

Bete där infekterade djur gått tidigare. Äldre djur som inte uppvisar kliniska symtom, främst andraårsbetare. Inköpta djur kan bära på lungmask.

Provtagning och diagnostik

Klinisk bild med hosta och nedsatt aptit. Diagnos kan ställas genom träckprov eller serologi. Båda metoderna kräver dock att vuxna maskar har hunnit utvecklas. Flera djur i betesgruppen bör provtas. Provet kan tas på en fredag och bör i så fall förvaras i kylskåp över helgen.

Behandling och profylax

Avmaskning. Parasitfria beten. Viktigt att skydda främst förstagångsbetande djur. Infekterade djur utvecklar god immunitet som dock inte är livslång. Det antal larver som krävs för att framkalla sjukdom är förhållandevis lågt jämfört med andra inälvsmaskar hos nötkreatur.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls