Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Enzootisk bovin leukos (EBL)

Enzootisk bovin leukos (EBL) är en virussjukdom som drabbar nötkreatur i många länder. Sverige är dock fritt från EBL sedan 2001.

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Bakgrund

Enzootisk bovin leukos (EBL) orsakas av bovint leukemivirus, som är ett oncovirus i familjen Retroviridae. Virusinfektionen sprids av infekterade lymfocyter via kontakt med förorenat biologiskt material från infekterade djur.

Sverige fick av EU officiellt status som leukosfritt i januari 2001. Innan dess fanns ett frivilligt kontrollprogram som startade 1990 följt av ett obligatoriskt utrotningsprogram som startade 1995. Att Sverige även fortsatt är fritt från EBL övervakas årligen med undersökningar av tankmjölk och blodprov.

Kliniska symtom

EBL kännetecknas av flera fall av multicentriska lymfosarkom hos vuxna nötkreatur inom en gård efter en inkubationsperiod på fyra till fem år. Tumörerna kan utvecklas snabbt i olika organ vilket kan leda till varierande kliniska symtom. Persistent lymfocytos utan kliniska symtom utvecklas tidigare men oftast inte före tvåårsåldern.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls