Gå direkt till innehåll
Fingerborgsblomma

Fingerborgsblomma

( Digitalis purpurea L. )
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.
Mycket giftig växt
Giftig vid konsumtion av små mängder.

 Fingerborgsblomma

Generell information

Kallas även fingerhatt, biskopsört. Mycket giftig. Ettåriga bladrosetter är giftigare än blommande bestånd. Giftigheten består efter torkning och orsakas av ett flertal glykosider, framför allt digitoxin och digitalin. Förgiftning och dödsfall hos hästar har iakttagits vid konsumtion av 20-40 gram torkade blad eller 120-140 gram gröna blad. 

Förgiftningssymtom

Aptitlöshet, törst, kolik, diarré, hjärtklappning, förhöjt blodtryck, avsaktning och sedan ökning av puls, skakningar och konvulsioner, död genom förlamning av hjärta och andningsorgan.
Hudkontakt med växten kan orsaka hudinflammation (dermatit).

Senast uppdaterad : 2019-12-05